Wykład - Konferencje w Teheranie, Jałcie i Poczdamie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Konferencje w Teheranie, Jałcie i Poczdamie - strona 1

Fragment notatki:

Konferencja w Teheranie, Jałcie i Poczdamie - ich decyzje w sprawie polskiej.
Konferencja w Teheranie 28 XI- 1 XII 1943 - Churchill, Roosevelt, Stalin.
28 XI Stalin opowiedział się za przyznaniem Polsce granicy na Odrze - aprobata mocarstw
1 XII Roosevelt wyraził nadzieję na przywrócenie stosunków polsko-radzieckich, Stalin odmówił, mówiąc iż zerwanie tych stosunków było rezultatem „przyłączenia się rządu RP do Hitlera w jego oszczerstwach przeciw Związkowi Radzieckiemu”
Churchill zaproponował granice Polski: pomiędzy linią Curzona, a linią rzeki Odry, z włączeniem Prus Wschodnich i prowincji opolskiej
Taki układ granic był ciosem dla Polaków, jednakże miał być wypełniony w celu przywrócenia stosunków polsko-radzieckich Wytłumaczenie rządowi RP „korzyści” z tego układu miał się podjąć Churchill
Konferencja w Jałcie 4 II 1945 - 11 II 1945 Stalin, Churchill, Roosevelt.
USA i GB chciały kontroli międzysojuszniczej wyborów w Polsce, czemu sprzeciwił się Stalin (miała to być rzekomo interwencja w wewnętrzne sprawy Polski)
Granica wschodnia miała się oprzeć na linii Curzona z odchyleniami 5-8 km na korzyść Polski, na zach. i pn. Polska miała uzyskać znaczny przyrost terytorialny jednak ostateczny kształt granic miała ustalić konferencja pokojowa z Niemcami (USA i GB obawiały się zbytniego okrojenia Rzeszy i szerszych wpływów ZSRR na zachód)
W sprawie rządu polskiego - Rząd Tymczasowy miał być przekształcony na szerszej podstawie demokratycznej z włączeniem przywódców demokratycznych z samej Polski i Polaków z zagranicy - miał to być Polski Rząd Tymczasowej Jedności Narodowej Miano przeprowadzić jak najszybciej wolne i nieskrępowane wybory oparte na głosowaniu tajnym i powszechnym, bez kontroli międzynarodowej, dopuszczone miały być partie „demokratyczne i antynazistowskie” bez podania kto ma te partie oceniać, co otwierało drogę do radzieckich manipulacji
Tworzeniem rządu jedności miała kierować anglo- amerykańska- radziecka Komisja Dobrych Usług
Klęska sprawy polskiej - zabrano nam ziemie na wschodzie, nie dając jak na razie nic w zamian, odkładając na później decyzje w tej sprawie
Konferencja w Poczdamie 17 VII - 2 VIII 1945 Harry Truman, Stalin, Churchill (Attlee)
W Rozdziale IX sformułowano stanowisko Wielkiej Trójki w sprawie polskiej
Z uznaniem powitano powstanie TRJN, które zobowiązano do szybkiego przeoprowadzenia wyborów, o ich przygotowaniach i przebiegu mieli być informowani przedstawiciele sojuszników
Polska granica zach. byłe terytoria niemieckie na wsch. od linii Odra- Nysa Łużycka, część Prus Wschodnich, obszar Wolnego Miasta Gdańska, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz