Historia Polski XX wieku

note /search

II wojna światowa - BITWA O ANGLIĘ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2107

II. WOJNA ŚWIATOWA Przed wybuchem wojny miała miejsce prowokacja w Gliwicach (31 sierpnia 1939 r.) - Niemieccy żołnierze przebrani za Polaków zniszczyli niemiecką radiostację. Tego samego dnia Wermacht wkroczył do Gdańska. Plan ataku Niemiec na Polskę nosił nazwę FALLWEISS - biały plan. Dowódcą woj...

KONSTYTUCJA KWIETNIOWA 1935 ROKU

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2065

KONSTYTUCJA KWIETNIOWA 1935 ROKU: W 1934 roku powstało ciężkie więzienie polityczne w Berezie Kartuskiej. Trwały prace nad stworzeniem nowej konstytucji. Miała ona wyolbrzymiać rolę prezydenta i rządu, a pomniejszać sejmu, władzy ustawodawczej. Procedura uchwalania nowej konstytucji: wniosek skła...

ODRADZANIE SIĘ NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1106

ODRADZANIE SIĘ NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO: 7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła Manifest do Narodu Polskiego mówiący o proklamowaniu niepodległego państwa, co było zamachem stanu. W celu urzeczywistnienia swego manifestu ...

POLSKA PRZED WYBUCHEM II WOJNY ŚWIATOWEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1554

POLSKA PRZED WYBUCHEM II WOJNY ŚWIATOWEJ: Wbrew trudnościom: Polska Niepodległa odrodziła się po 123 latach niewoli i powstała z 3 odrębnych terytoriów zaborczych. Szkolnictwo powszechne: 7 lutego 1919 roku dekretem Naczelnika Państw...

PROBLEMY DEMOKRACJI PARLAMENTARNEJ W POLSCE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 938

PROBLEMY DEMOKRACJI PARLAMENTARNEJ W POLSCE W momencie odzyskania niepodległości państwo polskie stanowiło zlepek całkowicie odmiennych gospodarczo i cywilizacyjnie regionów. Ziemie 3 zaborów dostosowane były do potrzeb każdego z zaborców: Pomorze i Wielkopolska przekształcone zostały w zaplecze ro...

SPRAWA POLSKA U PROGU I WOJNY ŚWIATOWEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1806

SPRAWA POLSKA U PROGU I WOJNY ŚWIATOWEJ: We wszystkich zaborach następowało wynaradawianie poprzez germanizację bądź rusyfikację. Przyznanie się do polskości niejednokrotnie było aktem odwagi. Sprawa polska, pomimo przestoju na arenie międzynarodowej (okres stabilizacji po wojnie na Bałkanach), na...

SYTUACJA POLITYCZNA W DRUGIEJ POŁOWIE LAT 30

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1512

SYTUACJA POLITYCZNA W DRUGIEJ POŁOWIE LAT 30.: 12 maja 1935 roku zmarł Piłsudski. Jeszcze przed śmiercią wyznaczył swojego następcę, którym był Edward Rydz-Śmigły. Został on Wodzem Naczelnym i Generalnym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Po śmierci Wodza wyeliminowano grupę „pułkowników” kierowaną prz...

WALKA O GRANICĘ ZACHODNIĄ POLSKI

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1029

WALKA O GRANICĘ ZACHODNIĄ POLSKI: Stworzona 19 października 1918 roku Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego zawarła układ z czeskim Narodnim Viborem pro Slezsko, w którym obie strony zgodziły się na pokojowe uregulowanie sprawy granic. Jednak rząd w Pradze nie uznał tego układu i w połowie grudn...

WPROWADZENIE I DEKOMPOZYCJA STANU WOJENNEGO

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 161
Wyświetleń: 819

WPROWADZENIE I DEKOMPOZYCJA STANU WOJENNEGO ( W KRAJU   W końcu lata 1981r. w szeregach `Solidarności” zapanowało przeświadczenie o dokonaniu całościowej oceny rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej kraju. Koncepcja reformy gospodarczej, zarys zmian ustrojowych oraz program naprawy s...

WYKSZTAŁCENIE SIĘ GRANICY WSCHODNIEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 91
Wyświetleń: 805

WYKSZTAŁCENIE SIĘ GRANICY WSCHODNIEJ: Od czasu, gdy państwa centralne uznały Ukraińską Republikę Ludową za swego satelitę, wyznaczały jej również zadania osłabiania polskich dążeń niepodległościowych. Pod koniec wojny dowództwo austro-wę...