Historia Polski XX wieku - strona 2

WYKSZTAŁCENIE SIĘ WŁADZ CENTRALNYCH

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

WYKSZTAŁCENIE SIĘ WŁADZ CENTRALNYCH: Wojsko niemieckie nadal stacjonowało w Królestwie, co było dla Polski zagrożeniem. Po negocjacjach z niemiecką Radą Żołnierską Piłsudski zagwarantował niemieckim żołnierzom bezpieczeństwo i swobodny przejazd. Ewakuacja Niemców zakończyła się po tygodniu, z wyjąt...

ZAGRANICZNA II RZECZYPOSPOLITEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 581

ZAGRANICZNA II RZECZYPOSPOLITEJ: Od marca 1938 roku graniczymy z 8 państwami: Litwa (NE odcinek granicy) - stosunki są fatalne (kość niezgody - Litwa Środkowa), z tym państwem nie mamy nawiązanych stosunków dyplomatycznych; Łotwa - dobre, t...

Wewnętrzne uwarunkowania odbudowy państwa polskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1274

Wewnętrzne uwarunkowania odbudowy państwa polskiego: powstania na przestrzeni lat, walka o nasze granice po zakończeniu I wojny światowej, rozwój kultury i literatury (Dziady, Wesele), powstanie licznych partii politycznych. Uwarunkowania zewnętrzne: przegrana wszystkich zaborców w I wojnie światow...

Lata 1921- 1926-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

1921- 1926 17 III 1921 - konstytucja marcowa - ograniczono władzę prezydenta, władza ustawodawcza miała większą władzę od wykonawczej. Prawo do głosu było od 21 roku życia. Prezydenta wybierało Zgromadzenie Narodowe (sejm i senat), na ...

Druga RP-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

DRUGA RP Wojna polsko-bolszewicka była konfliktem pomiędzy odtworzoną w 1918 roku Rzeczpospolitą a powstałą w 1917 roku na skutek rewolucji październikowej Rosją...

Dwudziestolecie międzywojenne - Kultura II RP

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

Wojsko polskie: *kawaleria: - 3 szwoleżerowie - 27 ułani - 10 strzelcy konni *92 pułki piechoty (40 dywizji piechoty) Papież Pius IX dowiedział się, że ZSRR planuje napaść na Polskę. W 1934r. w ZSRR umiera Lenin, władzę przejmuje Stalin. Papież przekazuje informację Piłsudskiemu. 12 V 1926 Pił...

Józef Piłsudski 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

Józef Piłsudski ur. 5 XII 1867 w Zułowie (na wsch. od Wilna), zm. 12 V 1935 w WARSZAWIE, Belwederze; Ulubiony poeta: Juliusz Słowacki. Od 1874 r. bracia Piłsudscy przenoszą się do...

Józef Piłsudski -opracowanie 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

HISTORIA POLSKI XX WIEKU Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) - polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918-1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marc...

Józef Piłsudski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

JÓZEF PIŁSUDSKI- twórca niepodległej Polski, polityk, naczelnik państwa, marszałek Polski. Został zesłany na Syberię w 1887 w związku z udziałem starszego brata w zamachu na Aleksandra III. W 1918 pełnił rolę naczelnika państwa i naczelnego wodza, a od 1920 marszałka Polski. Był autorem koncepcji i ...

Międzynarodowa sytuacja Polski 1935- 39-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

MIĘDZYNARODOWA SYTUACJA POLSKI 35-39 W styczniu 1934r. ogłoszono polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu siły we wzajemnych stosunkach na czas 10 lat. Niemcy przerwali antypolską propagandę i wprowadzili ulgi dla Polaków w Niemczech i zobowiązali się respektować polskie prawa w Gdańsku. Polska ...