Polska w nowych granicach: 1945 r.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska w nowych granicach: 1945 r. - strona 1 Polska w nowych granicach: 1945 r. - strona 2 Polska w nowych granicach: 1945 r. - strona 3

Fragment notatki:

POLSKA W NOWYCH GRANICACH
II RP zajmowała powierzchnię 388 tysięcy km² . Po II wojnie światowej granice Polski przesunięte zostały w kierunku zachodnim. Na północy zyskaliśmy Pomorze Zachodnie, dalej Dolny Śląsk, pozostałą część Górnego Śląska, na wschodzie granicę wyznaczała linia Curzona - straciliśmy więc Wileńszczyznę, Białoruś, Wołyń, część Podola. Po 1945 Polska zajmowała powierzchnię ok. 312 km² . Zanim doszło do ukształtowania granic, pod względem politycznym budowały je dwa obozy polityczne, posiadające różne pomysły na nowe granice: - obóz prolondyński - rząd londyński, Stronnictwo Pracy, Narodowa Demokracja, Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe -obóz komunistyczny: komuniści w kraju komuniści w ZSRR posiadali zróżnicowany pomysł granic OBÓZ PROLONDYŃSKI
Stronnictwo Pracy posiadało wizję, że po zakończeniu wojny zbudowana zostanie unia polsko-czechosłowacka, która byłaby przeciwwagą dla wpływów sowieckich w Europie.
Granica zachodnia opierać miała się o rzeki Odra i Nysa Kłodzka, tak by część Kotliny Kłodzkiej należała do Czechosłowacji.
Na północy do Polski włączone miały zostać Prusy Wschodnie.
Na wschodzie obowiązywać miała granica ryska z 1921.
Podobne poglądy na temat granic posiadała PPS . Zakładała ona jednak, że po wojnie w Europie Środkowej stworzona zostanie federacja krajów demokratyczno-burżuazyjnych.
Ludowcy uważali, że w Europie powstanie federacja państw agrarystycznych, gdyż dla nich była to główna doktryna polityczna.
ND zakładała, że Polska będzie krajem „od morza do morza”, który będzie posiadał wpływy w republikach nadbałtyckich, na Bałkanach. Według nich granicę wschodnią stanowić powinna Brama Smoleńska. Jednak ze względu na postępy Armii Czerwonej, gdy ta stała się wyzwolicielem terenów w Europie wschodniej, zmienili swoją wizję na bardziej optymalną- chcieli by obowiązywała granica ryska.
OBÓZ KOMUNISTYCZNY
Komuniści w kraju uważali, że granicę zachodnią stanowić mają Odra i Nysa Łużycka.
Na północy do Polski miały zostać włączone Prusy Wschodnie. Granica wschodnia według komunistów krajowych powinna pozostać do samookreślenia przez ludność ( gdzie większość stanowią Polacy - teren należący do Polski); miała więc to być granica etniczna. W związku z tym z pewnością nie byłaby to linia Curzona, gdyż Lwów i Wilno były w 90% spolonizowane, a nie weszły do Polski. Komuniści w ZSRR zgadzali się z komunistami krajowymi co do granicy północnej i zachodniej. Uważali natomiast, że granicę wschodnia powinna stanowić linia Curzona ( rzeka Bug).

(…)

… z Japonią, a 3 miesiące po zakończeniu wojny w Europie zaatakować Armię Mandżurską.
- granicę wschodnią - Stalin wyznaczył na linii Curzona, z odchyłkami od 5 do 8 km na stronę polską,
- Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej ma być zmodyfikowanym Rządem Tymczasowym. POCZDAM (17 lipca-2 sierpnia 1945)
Na konferencji w Poczdamie dalej utrzymywano, że polską granicę zachodnią stanowić mają Odra i Nysa Łużycka…
… północnej i zachodniej. Uważali natomiast, że granicę wschodnia powinna stanowić linia Curzona ( rzeka Bug). Ostatecznie o granicy zadecydować miał dyktat Wielkiej Trójki. Sprawę tą poruszano na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. TEHERAN (28 listopad- 1 grudnia 1943)
Na konferencji w Teheranie Stalin wyrażał pogląd, że polską granicę zachodnią wyznaczać powinny Odra i Nysa Łużycka, na wschodzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz