delimitacja usług

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
delimitacja usług - strona 1 delimitacja usług - strona 2 delimitacja usług - strona 3

Fragment notatki:


Delimitacja obszarów oddziaływania placówek i ośrodków usługowych. Pola przestrzeni obsługi. W ramach obszarów oddziaływania ośrodków centralnych wyróżniamy:
obszary dominacji rynkowej ośrodków - jego zasięg przestrzenny wyznaczają zasięg dominującego zaspokajania potrzeb usługobiorców w ośrodku
obszary uzupełniające, które wyznacza się poprzez określenie zasięgu max. Rejestracji wpływu danego ośrodka.
Analiza macierzy przepływów
przedmiotem analizy są faktycznie wielkości przejazdów osób między miejscowościami, czyli miejscami zamieszkania usługobiorców, a miejscami lokalizacji usług
wyznaczając regionu węzłowe (obszary oddziaływania) stosuje się teorię grafów skierowanych (jednostka przestrzenna - wierzchołek grafu: powiązanie między parą ośrodków - łuk)
Informacje o powiązaniach usługowych (wielkościach przejazdów) można uzyskać przez badania bezpośrednie)
od strony miejsc zamieszkania usługobiorców - pytamy o miejsca zaopatrywania się w dobra materialne i miejsca korzystania z usług ludność zamieszkująca dany obszar
od strony instytucji ośrodka usługowego - pytamy o klientów, realizujących swoje potrzeby, o miejsca zamieszkania.
Cechy macierzy: asymetria macierzy - przepływ m j nie jest równy m i bo suma i nie jest równa sumie j. ośrodkami usługowymi mogą być miejscowości leżące poza badanym obszarem - gdy badamy przepływy od strony usługobiorców
wyłączenie przepływów wewnątrzośrodkowych (miejscowych) - macierz przepływów jest macierzą bez j m i rozpatrujemy relacje parami - każda miejscowość z każdą
Elementy i miara spójności Bezwzględne wielkości przejazdów ludności z miejsca zamieszkania do miejsca lokalizacji placówki usługowej.
Względne wielkości przejazdów - wielkość przejazdów w celach zaspokojenia potrzeb odniesienia do jakiejś podstawy (liczby ludności miejscowości wyjazdowej i przejazdowej)
Najprostsza miara spójności grafu - „największy przepływ” z miejsca „i” do ośrodka „j” - metoda wyznaczania regionów węzłowych.
Pozostałe ośrodki to SATELITY o mniejszym przepływie.
Regiony posiadają zróżnicowaną strukturę grafów:
Układ węzłowy o układzie promienistym
Dwa subgrafy o złożonej strukturze
Modele grawitacji usługowej: w analizach macierzy powiązań (przepływów) nie uwzględnia się odległości między miejscami lokalizacji usług i zamieszkania usługobiorców
dostęp do danych o wielkościach przepływów między wszystkimi miejscowościami w celach zaopatrzenia jest ograniczony (praktycznie niemożliwy). Stosuje się modele matematyczne za pomocą których generuje się potencjalną wielkość przepływów z uwzględnieniem odległości między ośrodkami. Stosuje się tzw. modele ciążeń przestrzennych wywodzące się z fizycznego modelu grawitacji.


(…)

… między „i” i „j”
g - stała grawitacji (przyjmuje się że jest równa 1)
Bij = Mi x Mj / dij Ilustracja etapów wyznaczania obszarów oddziaływania w oparciu o model grawitacji
znamy sieć miejscowości na obszarze objętym badaniem
obliczamy wielkości powiązań Bij (ciążeń przepływów) między każdą parą miejscowości
przyporządkowujemy jednostki w oparciu o wielkość max przepływu ciążenia powiązania między nim
wyznaczamy…
… do 2 sąsiednich połączeń
Wykreślamy poligon stanowiący obszar oddziaływania ośrodka
Tak dla wszystkich ośrodków na danym obszarze.
Metoda najbliższego sąsiedztwa (metoda analizy skupień).
3
3

… ośrodka.
Analiza macierzy przepływów
przedmiotem analizy są faktycznie wielkości przejazdów osób między miejscowościami, czyli miejscami zamieszkania usługobiorców, a miejscami lokalizacji usług
wyznaczając regionu węzłowe (obszary oddziaływania) stosuje się teorię grafów skierowanych (jednostka przestrzenna - wierzchołek grafu: powiązanie między parą ośrodków - łuk)
Informacje o powiązaniach usługowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz