Polityka-wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka-wykłady - strona 1 Polityka-wykłady - strona 2 Polityka-wykłady - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1
Egzamin-test (zamknięte, otwarte)
Źródła oficjalnych danych wykorzystywanych do opisu struktury przestrzennej gospodarki narodowej
Gospodarka Narodowa Materiały źródłowe: podziały administracyjne, terytorialne, specjalne
Mierniki i metody badań struktury przestrzennej gospodarki narodowej-analiza przestrzenna
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej, podejście analityczne na wybranych przykładach, z uwzględnieniem sektora usług
Kapitał ludzki i społeczny - pojęcia, struktury przestrzenne
Innowacyjność gospodarki - gospodarka oparta na wiedzy
Przedsiębiorczość
Zróżnicowania międzyregionalne, wewnątrz regionalne
Konkurencyjność
Instrumenty zmian struktury przestrzennej gospodarki narodowej w warunkach rynkowych
Egalitaryzm przestrzenny - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK), niwelowanie różnic w kraju
Gospodarstwo narodowe - tym mianem określa się wszystkich ludzi i wszystkie środki materialne znajdujące się na obszarze, najczęściej kraju lub regionu.
Gospodarka Narodowa - rozumiana jest jako całokształt działalności społeczno - gospodarczej prowadzonej w ramach danego obszaru i ściśle uzależnionej od jego struktury tj. od ludzi, środków materialnych (także zasobów naturalnych). Jest to więc działalność prowadzona we wszystkich sekcjach gospodarstwa narodowego, niezależnie od własności środków naturalnych.
Organizacja i struktura gospodarki Schemat grupowania danych o gospodarce narodowej
SEKTOR
Zagraniczna: -przedstawicielstwo firm zagranicznych -przedsiębiorstwa zagraniczne drobnej wytwórczości -spółki z udziałem kapitału zagranicznego
Klasyfikacja Gospodarki Narodowej (KGN) -podział ten obowiązywał w polskiej statystyce do 31 grudnia 1992.
Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) -podział ten sukcesywnie został wprowadzany od 1993 roku. Przez statystyków nazywany jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem rodzajów działalności społeczno - gospodarczych występujących w gospodarce narodowej realizowanych przez jednostki (podmioty gospodarcze)
Polska Klasyfikacja Działalnośc i (PKD) -zastąpiła Europejską Klasyfikację Działalności (EKD) od 1 stycznia 2000r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w okresie od 1 stycznia 1998 do 31 grudnia 1999 Polską Klasyfikację Działalności (PKD) stosowało się równolegle z Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD).
Cechy charakterystyczne PKD:
PKD ma charakter przedmiotowy - według klasyfikacyjnych jednostek rodzaju działalności Działalność prowadzona jest przez podmioty społeczno - gospodarcze

(…)

… przedmiotowy - według klasyfikacyjnych jednostek rodzaju działalności >Działalność prowadzona jest przez podmioty społeczno - gospodarcze >Można wyróżnić przynajmniej 3 kryteria przy określaniu jednostki statystycznej: -prawne i finansowe -położenie geograficzne -rodzaj działalności gospodarczej Jednostka lokalna - ich cechą charakterystyczną jest połączenie w geograficznie wyodrębnionym miejscu…
… usługowych
Różnorodna skala koncentracji wytwarzania w jednym punkcie, tzn. lokalizacja rynkowa) z wyraźną tendencją do koncentracji zgodnej z koncentracją:
ludności szczególnie w przypadku usług podstawowych działalności społeczno - gospodarczej w przypadku usług dla przedsiębiorstw Ośrodek usługowy - definicja
Ośrodek usługowy - grupa zabudowań wyodrębniająca się ze względu na koncentrację w nich placówek usługowych
Innymi słowy ośrodek usługowy to miejsce skupienia - koncentracji usług
Ośrodkami usługowymi mogą być:
- miasta i wsie jako administracyjne całości
- jednostki urbanistyczne - w obrębie poszczególnych miast, jako usługowe centra ogólno miejskie, dzielnicowe czy osiedlowe
- skupienia usługowe poza jednostkami osadniczymi, ale zawsze w pobliżu węzłów komunikacyjnych lub ważnych dróg
Funkcje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz