Polityka

note /search

Elementy algebry macierzy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

13 1. PODSTAWY ALGEBRY MACIERZY 1.1. Układy równań liniowych Układ  n   równań o   m   niewiadomych  a x a x a a x a x a 11 1 1 10 1 1 0 + + = + + = K L L L L L K m m n nm m n (1.1) można zapisać w postaci tablic liczb (macierzy): A a a a a a a a a a X X X X L a a a n,m m m n n nm m, m n, m =   ...

Probabilistyczne podstawy estymacji modeli liniowych - zdarzenia losow...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

61 2. PROBABILISTYCZNE PODSTAWY ESTYMACJI MODELI LINIOWYCH 2.1. Zdarzenia losowe 2.1.1. Określenie działań na zdarzeniach losowych Doświadczenie losowe  D , to rzeczywista lub myślowa realizacja określonego zespołu warunków, wraz z góry określonym interesującym zbiorem wyników. Poszczególne wyniki ...

Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 623

135 3. WYBRANE ZAGADNIENIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ  3.1. Próba statystyczna W statystyce matematycznej nie zakłada się pełnej znajomości rozkładu zmiennej losowej populacji generalnej (całej zbiorowości). Punktem wyjścia badania statystycznego jest przeprowadzenie doświadczeń (pomiaru albo obserwa...

Pszczoły

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2135

Fliszkiewicz Monika. Notatka składa się z 3 stron. Aparat do czyszczenia czułków znajduje się na : Pierwszej parze odnóży. Omatidium to element: oka złożonego Gruczoł alkaiczny posiada: matka Indeks kubitalny służy do określania: podgatunku Mleczko pszczele to wydzielina gruczołów: gardzielow...

Measurement and modeling

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358

Measurement and modeling Mechanical - moving averages Moving averages We have to define the lenght of a moving average. Let's take it as 3. We take first 3 observations and calculate the average. The result is assigned to the time unit which is in the middle. Than we move forward, leave out the ...

THE ANALYSIS OF MONTHLY DATA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

THE ANALYSIS OF MONTHLY DATA Data presentation Y - number of passangers of airline company (in thousands). Data has been taken from Box G.E.P., Jenkins G., “time series: analysis, forecasting and control”. graphs - 2D graphs - line plots (variables) Number of passangers is growing (we have tren...

THE ANALYSIS OF QUARTERLY DATA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

THE ANALYSIS OF QUARTERLY DATA Data presentation Y - sales of a medicine cennected with a flu Graphs - 2D plots - line plots (Variables) Trend identification The nature of Y variable - since this medicine is good for flu, most probably sales are higher in winter time if this medicine is good w...

Trend analysis on yearly data

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

TREND ANALYSIS BASED ON YEARLY DATA (5.03) Data Trend identification The analysis of the problem done even without any data Graph ( graphs - 2d graphs - line plots (variables) ) Do we have a trend? Yes, the consumption is growing Testing trend coeficients Measurement and modeling Mechanical...

Culture context of IHRM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1288

ORGANIZATIONAL CULTURE - a pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and...

Performance Management

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288

PERFORMANCE MANAGEMENT: a strategic and integrated approach to delivering success to organizations by improving performance of the teams and individuals. based on the principle of management by agreement rather than management by command. co...