Polityka - strona 2

note /search

Reward Management

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1197

REWARD - contains all financial and non-financial components which employees get in accordance with the rate of the their job, skills, performance and market value. REWARD MANAGEMENT - a process which consists of designing, implementing and ...

The role of international human resources

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

The role of international human resources: part of organizational core competence source of competitive advantage „… the human resource refers to the accumulated stock of knowledge, skills and abilities that the individual possess, which the firm build up over time into an identifiable expertise”...

Teorie Miedzynarodowych Stosunkow Gospodarczych - pojecia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092

TEORIE MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH (TEORIE MIĘDZYNARODOWEGO PODZIAŁU PRACY) NAKŁADY, ZASOBY - czynniki produkcji, które mogą być użyte do produkcji danego dobra (produktu lub usługi) zaspokajającego ludzkie potrzeby. Mamy nakłady pracy, ziemi, kapitału, a także nierzadko wymieniane j...

Corporate Finance - pojecia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2009

CORPORATE FINANCE - zagadnienia do egzaminu Finance (macro): study of financial institutions and markets and how they operate within the financial system, (micro): study of financial planning, asset mgmt, fund raising for businesses and financial institutions Financial system - intermediaries th...

International Public Law - calosc wykladu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1022

Int'l Public Law   -       real legal system   Int'l community is composed of sovereign states and int'l governmental organizations (basically of all parties acting in int'l relations)       14.10.2011   Characteristics of int'l community (IC sovereign states /196 + Palestine/ and intergovernment...

Analysis on monthly data

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

THE ANALYSIS OF MONTHLY DATA Data presentation Y - number of passangers of airline company (in thousands). Data has been taken from Box G.E.P., Jenkins G., “time series: analysis, forecasting and control”. graphs - 2D graphs - line plots (variables) Number of passangers is growing (we have tren...

ZŁOTA ERA ISLAMU

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Polityka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281

ZŁOTA ERA ISLAMU Ile tak naprawdę zawdzięczamy średniowiecznym Arabom i przedstawicielom świata muzułmańskiego? Próba odpowiedzi na to pytanie legła u podstaw zorganizowania niniejszej wystawy. Jej celem jest przedstawienie złotych wieków cywilizacji muzułmańskiej, które wzbogacały zachodnią kult...

Uzupełnienie - o zależności zdarzeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Problem zależności zdarzeń Rekwizyty: Talia kart, Jocker Problem: Z talii zawierającej  52 karty losujemy jedną kartę. Ile możliwych zdarzeń?   52 ?  Nie, znacznie więcej    Ile ? Interesują nas jednak tylko dwa zdarzenia: Zdarzenie  A  -  polegające na wyciągnięciu pika  Zdarzenie  B   - polegając...

Zmienne losowe dwuwymiarowe oraz wielowymiarowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

61 2.3. Zmienne losowe dwuwymiarowe oraz wielowymiarowe Jeżeli pewne wielkości (zbiorowość) będą badane ze względu na dwie cechy, lub wiele cech, np. długość boku ze względu na współrzędne jej punktów końcowych, wartość nieruchomości ze względu na jej atrybuty itp., to takie zmienne będą nazywane w...

Uzupełnienie - estymator średniej i wariancji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

Estymator wariancji  czyli statystyka a intuicja, albo jak wnioskować                     Edward Preweda  AGH KIoT 02’02 Estymator średniej Kąt poziomy x  pomierzono w n seriach, uzyskując wyniki  n x x  ,..., 1 .  Jak obliczyć najbardziej prawd...