Teorie Miedzynarodowych Stosunkow Gospodarczych - pojecia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie Miedzynarodowych Stosunkow Gospodarczych - pojecia - strona 1 Teorie Miedzynarodowych Stosunkow Gospodarczych - pojecia - strona 2 Teorie Miedzynarodowych Stosunkow Gospodarczych - pojecia - strona 3

Fragment notatki:


TEORIE MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH (TEORIE MIĘDZYNARODOWEGO PODZIAŁU PRACY) NAKŁADY, ZASOBY - czynniki produkcji, które mogą być użyte do produkcji danego dobra (produktu lub usługi) zaspokajającego ludzkie potrzeby. Mamy nakłady pracy, ziemi, kapitału, a także nierzadko wymieniane jako nakłady - transfer wiedzy technicznej . KOSZTY - pewnego rodzaju nakłady, które ujęte są w jednostkach wartościowych. Musi im towarzyszyć zużycie czynników produkcji; muszą być przypisane do określonego okresu czasu; są wyrażone wartościowo w jednostkach pieniężnych; przy ich ponoszeniu występuje określony efekt. WYDATKI nie mają zużycia czynników produkcji. CENA - określona wartość, za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra, lub też kupujący jest gotów ją oddać, aby do tego dobra nabyć prawa . CENA ABSOLUTNA - funkcjonuje na użytek teoretyczny. CENA RELATYWNA - stosuje się przy obliczeniach, stanowi odzwierciedlenie relacji cen między produktami. Ilość jednego towaru (czynnika produkcji), którą uzyskujemy za jednostkę drugiego towaru (czynnika produkcji). CENA REALNA - wartość towarów wyrażona w cenach stałych. TEORIE PRZEDKLASYCZNE PSYCHOZY LĘKU PRZED BRAKIEM TOWARÓW - starożytni kupcy handlowali na zasadzie skupowania jak największej ilości produktów i towarów po jak najmniejszej cenie, nierzadko kosztem dokonywania rabunków i rozbojów, przy jednoczesnym oferowaniu jak najmniejszej ilości towaru przy sprzedaży. DOGMATU SŁUSZNEJ CENY - wraz z rozwojem społeczeństw i państwowości następował rozwój handlu wymiennego (towar za towar), z użyciem umownego pieniądza (np. soli, kruszcu metalu szlachetnego). Każdy towar ma swoją cenę podyktowaną kosztami jego wytworzenia, poniżej której nie powinien być sprzedany. Rynek - podaż i popyt - kształtuje cenę. DOKTRYNA MERKANTYLIZMU - korzystny bilans w handlu i wymianie w skali międzynarodowej stanowi źródło bogactwa narodu. Celowym jest gromadzenie kruszców szlachetnych i prowadzenie polityki ekonomicznej ułatwiającej osiągnięcie tego celu (np. poprzez ograniczenia importu i promowanie eksportu). TEORIA KOSZTÓW ABSOLUTNYCH Czołowym ekonomistą, który krytykował doktrynę merkantylizmu, był Adam Smith. Opublikował on w 1776r. traktat Badania nad naturą i przyczynami bogactwa na rodów , w którym wyszedł z założenia, że handel pomiędzy krajami jest korzystny dla każdej ze stron. To pozwoliło mu na wysnucie teorii kosztów absolutnych, według której podstawą rozwoju specjalizacji międzynarodowej i źródłem osiągania korzyści z handlu międzynarodowego jest występowanie bezwzględnych różnic kosztów wytwarzania mierzonych nakładami pracy. Skoro kraj A lepiej i łatwiej produkuje towar X, a kraj B lepiej i łatwiej wytwarza towar Y, to naturalną rzeczą jest, by kraj A sprzedawał towar X krajowi B, a kraj B oferował krajowi A towar Y (przewaga absolutna).

(…)

… których ma relatywnie niższe koszty alternatywne, co pozwala na swobodniejszy wybór wytwarzania produktów X lub Y, lub też i X i Y w zależności od panującej sytuacji na rynku międzynarodowym. TEORIA OBFITOŚCI ZASOBÓW Największy wkład w rozwój tej teorii miał, obok E. Heckschera i B. Ohlina, P.A. Samuelson. Twierdzili oni, że występowanie międzynarodowych różnic kosztów i cen jest spowodowane odmiennym wyposażeniem…
… bardziej intensywnego zastosowania relatywnie mniej obfitego i droższego czynnika produkcji. SFORMALIZOWANA TEORIA OBFITOŚCI ZASOBÓW TWIERDZENIE O WYRÓWNYWANIU SIĘ CEN CZYNNIKÓW PRODUKCJI - sformułowane przez P.A. Samuelsona: handel międzynarodowy prowadzi do względnego i absolutnego wyrównania się między krajami przychodów z tytułu zastosowania jednorodnych czynników produkcji. Handel przenosi za pośrednictwem…
… i podaż w różnych obszarach i zmieniać strategię, nie można tej samej naukowej koncepcji realizować bez końca. Bogactwo narodu trzeba budować, szukając nowych produktów i rynków zbytu oraz obserwować co się dzieje na rynkach światowych. Naberler - stwierdził, że istnieje teoria obfitości zasobów. Uzasadnił, że czasem jest konieczność zrezygnowania z produkcji A, aby zwiększyć produkcję B…
… czynników pracy i kapitału (praca prosta i złożona, kapitał rzeczowy i ludzki). Kraj powinien eksportować towary, których wytwarzanie wymaga większego zastosowania relatywnie obfitych czynników produkcji. TEORIE NEOTECHNOLOGICZNE - uwzględniają zmiany spowodowane ciągłym rozwojem postępu technicznego. teoria luki technologicznej - nacisk położony jest na możliwości rozwoju korzystnego handlu dzięki…
…, ale panuje teoria wywodząca się z dominującej wtedy teorii - była to religijność chrześcijańska, wszystkie teorie wiązały się z teologią, nauką Chrystusa, teoria pokoju. Teoria św. Tomasza z Akwinu panowała w średniowieczu. Św. Tomasz z Akwinu był bardzo mądrym filozofem. Napisał książki, które są tłumaczone na różne języki świata, między innymi na polski. Zajmował się teoriami filozoficznymi w zakresie…
…, to nie ma innego sposobu jak handel. Stwierdzono, że bogactwo narodu polega na wymianie gospodarczej. Pierwsza zasada tej teorii - bilans wyrażony musi być dodatni i kluczem do bogactwa jest gromadzenie skarbu (złoto, srebro, monety, drogie kamienie, biżuteria, porcelana, jedwab). Te wszystkie działania handlowe polegały na gromadzeniu bogactwa. Potem pojawiła się teoria i nazwisko A. Smith. Sformułował teorię…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz