Teoria przewag absolutnych A. Smitha - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria przewag absolutnych A. Smitha - wykład - strona 1 Teoria przewag absolutnych A. Smitha - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Prof. Janusz Świerkocki
Teorie Handlu Międzynarodowego
Wykład VII – Teoria przewag absolutnych A. Smitha
Adam Smith był jednym z krytyków poglądów merkantylistycznych. Smith jest z jednej strony ojcem
ekonomii a z drugiej prekursorem tzw. klasycznej szkoły ekonomii. To jej zasługą jest sformułowanie
klasycznej teorii handlu międzynarodowego. Najistotniejszym wyróżnikiem szkoły klasycznej jest
założenie o istnieniu tylko jednego czynnika produkcji, którym jest praca. Zatem przesłanką korzyści z
handlu zagranicznego jest praca.
Przyczyną handlu zgodnie z teorią klasyczną są różnice w cenach towarów. W związku z tym kraje
odnoszą korzyści z handlu, gdyż niektóre towary są w kraju tańsze niż za granicą a z kolei pewne towary
z zagranicy kosztują mniej niż krajowe. Tak więc opłaca się import towarów tańszych z zagranicy i
eksport tańszych towarów krajowych za granicę. Różnice cen wynikają oddziaływania różnych
czynników.
Po pierwsze z różnic w kosztach produkcji. W warunkach wyznaczonych założeniami teorii klasycznej
różnice te wynikają z różnic w wydajności pracy, zatem różnic w stosowanych technologiach, gdyż
praca jest jedynym czynnikiem produkcji.
Zatem ma w teorii klasycznej znaczenie również specjalizacja produkcji. Ona w połączeniu z różnicami
w cenach sprawia, że kraj sprzedaje towary, które potrafi wykonać taniej.
Najważniejsze podstawowe założenia HZ według ekonomii klasycznej:
 Istnieje model 1x2x2 (jeden czynnik produkcji, dwa towary, dwa kraje);
 Struktura rynku: konkurencja doskonała, zatem i wolny handel.
 Jednorodność czynnika produkcji. Wynika z tego, że krańcowa wydajność pracy jest stała.
Oczywiście w granicach jednego państwa. Pomiędzy krajami występują różnice w wydajności
pracy.
 Stałe koszty produkcji.
 Pomiędzy krajami występują różnice w wydajności pracy.
 Zachodzi pełne wykorzystanie czynnika produkcji.
 Preferencje konsumentów są stałe. (Zatem nie mają one wpływu na kierunki handlu).
 Towary są identyczne. (Tzn. np. towar X w kraju A jest taki sam jak towar X w kraju B).
 Nie istnieją koszty transportu.
 Stosuje się rachunek ilościowy. Pieniądz nie występuje w gospodarce.
Adam Smith stwierdził, że bogactwo kraju nie zależy od zasobów kruszcu (jak sądzili merkantyliści) ale
od posiadanych zasobów pracy i efektywności pracy. W związku z tym dowodził on, że HMN pozwala
na zwiększanie efektywności zasobów pracy, zatem również i bogactwa kraju.
Podsumowując możemy powiedzieć, że zgodnie z klasyczną teorią przewagi absolutnej źródłem
korzyści z HZ są bezwzględne różnice w kosztach produkcji wynikające z bezwzględnych różnic w
wydajności pracy.
Korzyści z handlu i specjalizacji wg. A. Smitha odpowiadają tej części HMN, która odnosi się do tych
produktów, których wytwarzanie jest silnie zależne od zasobów naturalnych np. produkty pochodzenia
rolniczego czy paliwa. Np. Islandia ma lepsze warunki do produkcji ryb, niż śród kontynentalne Czechy.
Podobna sytuacja będzie w przypadku produkcji pomidorów między Polską (gdzie przez większość roku
konieczne jest stosowanie tuneli foliowych i szklarni), a Hiszpanią, gdzie taka infrastruktura potrzebna
nie jest.
Prof. Janusz Świerkocki
Teorie Handlu Międzynarodowego
Wykład VII – Teoria przewag absolutnych A. Smitha
Teoria Adama Smitha nie tłumaczy całości handlu zagranicznego. Nie wyjaśnia co się stanie wówczas,
gdy jeden spośród dwóch krajów będzie miał absolutną przewagę w wytwarzaniu obu dóbr. Wówczas
zgodnie z założeniami teorii klasycznej handel nie miałby miejsca. (Kraj z absolutną przewagą w
produkcji obu towarów byłby permanentnie eksporterem a kraj bez przewag importerem.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz