Teorie handlu międzynarodowego

note /search

Pytania na egzamin - Eksport

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 980
Wyświetleń: 1897

Prof. Janusz Świerkocki Teorie handlu międzynarodowego Egzamin 2013 1. Paradoks Leontiefa i jego znaczenie dla H-O? (W II grupie to samo pytanie) (str. 79) Jest to zaprzeczenie teorii H-O. Paradoks polega tutaj na tym, że twierdzenie H-O mówi o tym, że kraj eksportuje towary do produkcji który...

Handel wewnątrzgałęziowy - wykład - Przyczyny HWG

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1484

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład XIII – Handel wewnątrzgałęziowy Omawiane przez nas do tej chwili modele handlu międzynarodowego (z wyłączeniem niektórych teorii współczesnych, o czym za chwilę) zakładały, iż struktury handlu państw różnią się między sobą. Zgodnie ...

Korzyści skali produkcji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3654

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład XI – Korzyści skali produkcji Na wstępie należy odróżnić korzyści skali handlu od korzyści skali produkcji. Otóż KSP odnoszą się do procesu wytwarzania i mają jedynie pośredni wpływ na handel międzynarodowy, zatem i na korzyści skal...

Merkantylizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2016

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład VI - Merkantylizm Merkantylizm zaliczany jest do tradycyjnych teorii HMN. Jednak pod warunkiem, że w ogóle jest on teorią. Wielu naukowców skłania się ku opinii, że merkantyliz...

Polski handel zagraniczny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1211

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład V – Polski handel zagraniczny Punktem wyjścia w analizie handlu zagranicznego RP jest rok 1990 i zachodzące od 1989 roku przemiany gospodarcze. Dzięki realizacji planu Prof. ...

Przykładowe pytania na egzamin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 3143

Prof. Janusz Świerkocki Teorie handlu międzynarodowego Przykładowe pytania na egzamin 1) Przedstaw, jak się zmieniały poglądy na korzyści z handlu w tradycyjnych teoriach handlu międzynarodowego. Merkantylizm – korzyści z handlu odnoszą kraje, które potrafią uzyskać nadwyżkę eksportu nad impo...

Przykładowe zadania na egzamin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2555

Prof. Janusz Świerkocki Teorie handlu międzynarodowego Przykładowe zadania na egzamin 1. Wg twierdzenia Rybczyńskiego wzrost zasobów jednego czynnika produkcji, przy stałych relatywnych cenach towarów, prowadzi do absolutnego zwiększenia produkcji: a) b) c) d) e) 2. Teoretycznie wzrost ...

Rola handlu w gospodarce światowej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 903

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład II – Rola handlu w gospodarce światowej 1. Niektórzy sądzą, że rola HMN maleje na rzecz BIZ i innego rodzaju przepływów kapitału a także przepływów siły roboczej. Powyższa teza jest w pewnej mierze prawdziwa, jednakże z drugiej stro...

Rola handlu w gospodarce kraju - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1288

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład III – Rola handlu w gospodarce kraju W rozpatrywaniu znaczenia HMN w gospodarce kraju można przyjąć dwa skrajne warianty: 1) Gospodarka autarkiczna – czyli taka, która funkcjonuje w izolacji od innych krajów - np. gospodarka Korei P...

Teoria neoklasyczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1568

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład IX – Teoria neoklasyczna Teoria neoklasyczna określana bywa mianem teorii obfitych zasobów lub teorii Heckschera-Ohlina (THO). Dotychczas poruszaliśmy się w świecie rządzonym założeniami, że przewagi względne wynikają z tego, że je...