Pytania na egzamin - Eksport

Nasza ocena:

3
Pobrań: 966
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Eksport - strona 1 Pytania na egzamin - Eksport - strona 2 Pytania na egzamin - Eksport - strona 3

Fragment notatki:

Prof. Janusz Świerkocki
Teorie handlu międzynarodowego
Egzamin 2013
1. Paradoks Leontiefa i jego znaczenie dla H-O? (W II grupie to samo pytanie) (str. 79)
Jest to zaprzeczenie teorii H-O. Paradoks polega tutaj na tym, że twierdzenie H-O mówi o tym, że kraj eksportuje
towary do produkcji których zużywa czynnik produkcji względnie obfity w kraju, a importuje towary do produkcji
których zużywa czynnik produkcji względnie rzadki. Badania wykazały że jest odwrotnie. Podczas badań zauważono
również niejednorodność czynników produkcji i to powinno być zawarte w twierdzeniu H-O.
2. Dla czego np. Polska jest krajem małym ekonomicznie a np. Indie dużym? (W II grupie inne kraje) (str. 10)
Z ekonomicznego punktu widzenia o wielkości danego kraju świadczy PKB lub PNB, które określają wielkość produkcji
danego kraju. Polska jest krajem małym ekonomicznie ze względu na to, że jej PKB i PNB jest stosunkowo na niskim
poziomie. Indie będą krajem dużym ekonomicznie, ze względu na to, że odnotowywane tak PKB i PNB jest
stosunkowo wysokie.
3. Opierając się o syntezę teorii tradycyjnych uzasadnij prawdziwość zdania, że korzyści z handlu przynosi eksport
(w I grupie) lub import (w II grupie)? (str. 88)
Celem handlu zagranicznego jest import, a nie jak sądzili merkantyliście eksport. Eksport jest potrzebny krajom
jedynie po to, aby zapłacić za import towarów, których same nie wytwarzają, a na które zgłaszany jest popyt. Eksport
jest zatem jedynie środkiem do zdobywania funduszy na realizację importu.
4. Czy niski (w I grupie) wysoki (w II grupie) poziom agregacji danych da niższy (w I grupie) wyższy (w II grupie)
poziom wskaźnika GL? (str. 106)
Im niższy poziom agregacji danych, tym udział handlu wewnątrzgałęziowego w handlu ogółem jest niższy (obliczany
przez wskaźnik GL). Im wyższy poziom agregacji danych, tym udział handlu wewnątrzgałęziowego w handlu ogółem
jest wyższy.
5. Polska jest krajem obfitym w pracę niewykwalifikowaną, a kraje UE15 w pracę wykwalifikowaną. Co się stanie z
relacją płac między tymi krajami (na podstawie twierdzenia Stolpera – Samuelsona)? (W II grupie pytanie było
podobne ale odpowiedź zostaje taka sama) (str. 75)
Polskę ze względu na to, że jest krajem obfitym w pracę niewykwalifikowaną można zakwalifikować do krajów
rozwijających się. Kraje UE15 ze względu na to, że są obfite w pracę wykwalifikowaną zaliczymy do krajów
rozwiniętych. W takich warunkach zgodnie z twierdzeniem Stolpera – Samuelsona rozwarstwienie dochodowe
społeczeństw powinno rosnąć ze względu na to, że dochody (płace) czynnika w danym kraju obfitego rosną, a
rzadkiego maleją.
6. Czy pogorszenie (w I grupie) poprawa (w II grupie) TOT jest zawsze jednoznaczne z utratą (w I grupie)
uzyskaniem (w II grupie) korzyści z handlu? (Nie mogę znaleźć tego w notatkach)
TOT nie jest jedyną miarą korzyści z handlu, dlatego nie można powiedzieć, że ich poprawa lub pogorszenie zawsze
jednoznacznie wiążę się z utratą czy uzyskaniem korzyści z handlu.
7. Czy handel komponentami i półproduktami wpływa korzystnie (w I grupie) niekorzystnie (w II grupie) na
wielkość handlu?
Wiąże się to z rozwojem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w związku z którymi wzrasta handel produktami
zaopatrzeniowymi. Część badaczy uważa jednak, że handel półproduktami i komponentami sztucznie nadmuchuje
wolumen handlu.
Przykład:
Niech matryce LCD będą produkowane w Szwecji. Następnie są wysyłane do Chin, gdzie mają zostać zamontowane w
komputerach przenośnych. Następuje zatem eksport matryc do Chin. Po zmontowaniu komputerów, są one
eksportowane np. do Niemiec, gdzie mają znaleźć nabywców. Statystyki handlu zagranicznego odnotują eksport
komputerów. Jednak nie zauważą, że w ich skład wchodzą matryce, które już były przedmiotem handlu
zagranicznego, jako produkt zaopatrzeniowy.
8. Dlaczego kraj jak Wietnam (tania praca) eksportuje do takiego kraju jak Chiny (droga praca)? (w II grupie inne
kraje) (str. 76)
Skoro kraj eksportuje dobra, w produkcji których nie zużywa się relatywnie niewiele HQL, to importuje dobra do
wytworzenia których niezbędne są duże zasoby HQL. To sprawia, że de facto kraje rozwijające się importują dobra,
których konsumpcja wymaga zaangażowania HQL.

HQL (praca wykwalifikowana)
Nie wiem czy to o to chodzi więc może warto jeszcze poszukać.
9. Konkurencja monopolistyczna Krugmana (str. 98 – 100)
Założenia:Na rynku panuje konkurencja monopolistyczna
Firmy działające na rynku są takie same
Każda firma wytwarza tylko jeden produkt
Skutki:


Za sprawą otwarcia się państwa na wymianę międzynarodową, przedsiębiorstwa z obu krajów zaczną
realizować większe korzyści skali produkcji co doprowadzi do spadku kosztów przeciętnych
Wzrost liczby firm w gałęzi doprowadzi do zaostrzenia konkurencji oraz spadku cen
10. Na podstawie tabeli obliczyć przewagę absolutną, przewagę względną, korzyści z handlu oraz korzyści ze
specjalizacji. (W II grupie to samo) (str. 25 – 33)
Tabela 1. Produkcja w ciągu 1 rbh.
Mięso
Druty
Polska
3t
1m
Hiszpania
2t
1m

Przewaga absolutna:
 Polska ma przewagę absolutną w produkcji mięsa
 Żaden kraj nie ma przewagi absolutnej w produkcji drutów

Przewaga względna:
Mięso:
Polska = 3/1 = 3
Hiszpania = 2/1 = 2

Druty:
Polska = 1/3
Hiszpania = 1/2
Korzyści z handlu:
Polska:
3 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz