Pytania do egzaminu z prawa międzynarodowego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania do egzaminu z prawa międzynarodowego. - strona 1 Pytania do egzaminu z prawa międzynarodowego. - strona 2 Pytania do egzaminu z prawa międzynarodowego. - strona 3

Fragment notatki:

pytania z pmp 1 Trybunał dla Rwandy  A powołany przez Zgromadzenie Ogólne w 1994  B powołany przez Radę Bezpieczeństwa w 1993  C…  D żadna z powyższych  2 Prawo międzynarodowe prywatne  A jest działem pmp  B jego źródłem są ustawy  C jego źródłem są umowy  D jest częścią prawa krajowego  E jego podmioty to m. in. Państwa, organizacje międzynarodowe, osoby fizyczne, osoby prawne  3 Zmiana do Karty NZ uchwalana jest (mniej więcej)  A bezwzględną większością  B większością 2/3 wszystkich członków  C większością 2/3 czlonków obecnych i …  4 Normy ius mogens  A mogą być zmienione lub uchylone przez wszystkie państwa  B są bezwzględnie obowiązujące  C są względnie obowiązujące  D to np. zakaz agresji…  5 Siedziba Trybunału Prawa Morza jest w:  A Hamburg  B Haga  C Luksemburg  D Strasburg  E …  6 Kompetencja Międzynarodowego Trybunału Wojskowego obejmowała  A zbrodnie ludobójstwa  B zbrodnie przeciwko ludzkości  C zbrodnie wojenne  D zbrodnie przeciw pokojowi  7 Przyrost to:  A pierwotny sposób  B pochodny sposób  C ma charakter naturalny  D może być sztuczny  8 Prawa człowieka II generacji  A ekonomiczne, społeczne kulturalne  B o charakterze negatywnym  C …  9 Coś w stylu kiedy zostały potwierdzone prawa suwerenne z KNZ  A…  B… RB ONZ wydaje w sprawach pokojowego załatwiania sporów   -wiązące dezycje  -niewiązące zalecenia   2) wiązącą interpretacja może byc ustalona na podst :   -tylko tekstu autentycznego  -tylko tłumaczenia-tekstu autentycznego, posiłkowo tłumaczenia  3 Coś o elementach zwyczaju min (opinio iuris  etc )  Było tez pytanie o Tybunał powołany ds Jugosławii, o księga Aparthaidu, o którąś konwencję dot ludobojstwa kim jest apatryda? aulina STUDIA Grupa I:  1) W trybie prostym podpisanie traktatu oznacza:  a) Wyrażenie zgody na ratyfikację  b) Związanie się postanowieniami traktatu  c) Umocowanie  2) Nieszkodliwym przepływem nie będzie:  a) Rybołówstwo  b) Propaganda mogąca osłabić obronność państwa przybrzeżnego  c) Lądowanie samolotu wojskowego  d) Lądowanie samolotu cywilnego  e) Prowadzenie badań naukowych  3) Konwencja przeciwko apartheidowi, dyskryminacji rasowej została podpisana w roku:  a) 1966  b) 1973  c) ......  4) Jaką większością wybiera się Sekretarza Generalnego ONZ:  a) 2/3 WSZYSTKICH członków Zgrom Ogólnego ONZ, na zalecenie Rady Bezpieczeństwa podjęte większością 9 głosów, przy czym każdy ze stałych członków RB ma prawo weta  b) 2/3 OBECNYCH I GŁOSUJĄCYCH członków Zgrom Ogólnego ONZ, na zalecenie Rady Bezpieczeństwa podjęte większością 9 głosów, przy czym każdy ze stałych członków RB ma prawo weta  5) Jaką większością Zgromadzenie Ogólne ONZ dokonuje zmian w karcie NZ:  a) 2/3  WSZYSTKICH członków Zgrom Ogólnego ONZ,   b) 2/3 OBECNYCH I GŁOSUJĄCYCH członków Zgrom Ogólnego ONZ 

(…)

…. Jugosławii został powołany jako:  a) Stały Międzynarodowy Sąd Karny  b) Tymczasowy Międzynarodowy Sąd Karny  c) Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa z 1994 roku.  19) Który pakt przewidywał całkowity zakaz użycia siły:  20) Polska nie podpisała i nie jest stroną:  a) Karty Narodów Zjednoczonych  b) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka  c) Konwencji o zakazie dyskryminacji z 1966.  21) Uznanie za stronę…
… do  udziału w wojnie dzieci poniżej 18 lat (coś takiego)  a. nie  pamiętam  b. …  c. …  d. Konwencja o Prawach Dziecka   e. I protokół fakultatywny do konwencji o prawach dziecka z  2000 roku  12. Jurysdykcja MTS (mniej więcej):  a.  nie pamiętam  b. jest nadrzędna wobec sądów krajowych (coś  takiego)  c. ma charakter komplementarny w stosunku do sądów  krajowych  13. Art. 38 Statutu MTS zawiera…
… na brak terra nullius  9) Orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Karnego:  a) Ma charakter komplementarny  b) Ma charakter uniwersalny  c) Ma pierwszeństwo przed sądami krajowymi, ale nie pozbawia ich prawa do orzekania  10) Przy podpisywaniu umowy międzynarodowej umocowania nie potrzebuje:  a) Głowa państwa  b) Szef rządu  c) Przedstawiciel przy organizacji międzynarodowej  d) Szef misji dyplomatycznej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz