Konwencja o Prawach Dziecka

note /search

Zakaz dyskryminacji

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 721

jak mężczyznom. Konwencja o prawach dziecka: państwa będą respektowały i gwarantowały prawa dzieciom bez...

Rzecznik praw dziecka

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1295

na straży praw dziecka określonych w K., konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa...

Opieka i kuratela - wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

, Konwencja o prawach dziecka przyjęte przez ONZ Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia...