Rzecznik praw obywatelskich - Rzecznik Praw Dziecka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzecznik praw obywatelskich - Rzecznik Praw Dziecka - strona 1 Rzecznik praw obywatelskich - Rzecznik Praw Dziecka - strona 2

Fragment notatki:

Rzecznik praw obywatelskich** Pozycja ustrojowa ma znacznie silniejszą pozycję w systemie prawnym niż w innych państwach Unii Europejskiej
jest upoważniony do kontroli całej działalności władzy publicznej
rzecznik podejmuje czynności na wniosek obywateli, organów samorządów i z własnej inicjatywy może działać na płaszczyźnie: ustawodawczej - poprzez zwracanie się do Trybunały Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z prawem uchwalanych aktów prawnych wykonawczej - może kontrolować przestrzeganie praw obywatelskich poprzez władzę wykonawczą zwracając się o wyjaśnienia, czy też podejmując interwencje w konkretnych przypadkach sądowniczej - może występować z pozwami, przyłączać się do postępowania, wnosić środki zaskarżenia (włącznie z kasacją) uprawnienia „ Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywateli, określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej i innych przepisach prawa” (Art.208 Konstytucji)
RPO może po zapoznaniu się z wnioskiem
podjąć sprawę (nie postępowanie sądowe!)
poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków działania
przekazać sprawę wg właściwości
nie podjąć sprawy kto może zostać Rzecznikiem? obywatel polski
wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczenie zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną
Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu
kadencja = 5 lat, nie można pełnić funkcji dłużej niż 2 kadencje
Rzecznik jest w swej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie
Rzecznik nie może należeć do partii politycznej, związków zawodowych, prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością urzędu
Rzecznik nie może zajmować innego stanowiska za wyjątkiem profesora szkoły wyższej Rzecznik nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, aresztowany lub zatrzymany bez zgody Sejmu
Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich „ W sprawach o ochronę praw i wolności obywateli Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw i wolności, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej” - Art. 1 ust.3 RPOU Rzecznik Praw Dziecka „ Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców” - ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz