środki wychowawcze - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
środki wychowawcze  - omówienie (II sem) - strona 1 środki wychowawcze  - omówienie (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

ŚRODKI WYCHOWAWAWCZE ORAZ ŚRODEK POPRAWCZY Duży wzrost przestępczości nieletnich, niż demograficzny, potrzebny kompromis między represją i opieką, obecna ustawa trochę nieadekwatna, określa w sposób niejednolity, kategorie: do 18 lat - stosowanie środków wychowawczych aby zapobiec i zwalczyć demoralizację miedzy 13 a 17 - stosowanie środków wychowawczych, leczniczo-wychowawczych, poprawczych za czyn karalny do 21 - wykonywanie orzeczonych środków wychowawczych lub poprawczych do 24 wg kk z 1932, środki wychowawcze do ludków do 13 roku, a środki poprawcze między 13 a 17 (z rozeznaniem popełnione) Przejawy demoralizacji Nikotynizm, alkoholizm, narkotyki, prostytuowanie się, wagarowanie, ucieczki z domu, włóczęgostwo, nieformalne grupy destrukcyjne, przestępcze, zachowania systematyczne, powtarzające się, popełnienie czynu karalnego, niewyczerpujące przykłady z art. 4§1 Czyn karalny Czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, wykroczenia z kw, sąd rodzinny stosuje odpowiednio przepisy kk (formy stadialne, postacie zjawiskowe, okoliczności wyłączające, ustalenie czasu i miejsca), kpk, kw, Rodzaje środków wychowawczych ( zgodnie z art. 6 ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich) wobec sprawców czynów karalnych lub wykazujących przejawy demoralizacji Upomnienie Zobowiązanie do określonego zachowania (naprawienie szkody, przeproszenie, określona praca, świadczenia, uczestniczenie w zajęciach, zaniechanie używek) Nadzór odpowiedzialny rodzica lub opiekuna Nadzór organizacji młodzieżowej, społecznej, osoby godnej zaufania Nadzór kuratora Skierowanie do ośrodka kuratorskiego Zakaz prowadzenia pojazdów Przepadek rzeczy Umieszczenie w rodzinie zastępczej Inne środki, również te z KRO Zakład poprawczy - może być orzeczony prze sąd rodzinny kiedy nieletni między 13 a 17 rokiem życia dopuści się czynu karalnego (przestępstwa, ale nie wykroczenia), przesłanki: Wysoki stopień demoralizacji Okoliczności charakter czynu Nieskuteczność dotychczasowych środków Negatywna prognoza resocjalizacyjna Względy prewencji ogólnej Konieczność wdrożenia do przestrzegania porządku prawnego Kontynuowanie nauki Przyuczenie do zawodu Warunkowe zawieszenie, na okres próby od roku do 3 lat, stosuje się w okresie próby środki wychowawcze, przesłanki zawieszenia: Okoliczności i charakter czynu, pozytywna prognoza kryminologiczna Właściwości i warunki osobiste, środowisko Sprzeczność z art. 40 Konwencji o prawach dziecka ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz