Wykład - Uniwersalne i regionalne systemy ochrony praw człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Uniwersalne i regionalne systemy ochrony praw człowieka - strona 1

Fragment notatki:

Uniwersalne i regionalne systemy ochrony praw człowieka
Uniwersalne:
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 1948r.
Nie jest to konwencja a rezolucja ZO - nie ma charakteru wiążącego; jej znaczenie i waga jest wyższa od innych rezolucji; postanowienia w niej zawarte uzyskały statut norm prawa zwyczajowego
- Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (dot. Praw I generacji)
- Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych, Ekonomicznych i Kulturalnych + 2 protokoły fakultatywne:
- dot. skarg indywidualnych
- dot. zniesienia kary śmierci
- Konwencja ws Niewolnictwa
- Konwencja NZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej 2000r.
- Konwencja o zakazie tortur oraz inego nieludzkiego lub poniżającego traktowania 1954r.
- Międzynarodowa Konwencja o likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej
- Konwencja ws eliminacji dyskryminacji kobiet
- Konwencja ws zapobiegania i karani zbrodni apartheidu
- Konwencja o Prawach Dziecka 1989r.
+ 2 protokoły fakultatywne
- dot. Wyłączenia dziecka z konfliktów zbrojnych
- dot. Handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografi
- Międzynarodowe Prawo Humanitarne
Regionalne:
Europa - Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 1950r.
(Na mocy tego dokumentu powołano Europejski Trybunał Praw Człowieka)
+ 14 protokołów o charakterze proceduralnym
Europejska Karta Socjalna 1961r
Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych 1995r.
Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci z 1996 r
Ameryka - Karty Organizacji Państw Amerykańskich z 1948 r. - Amerykańskiej Deklaracji Praw i Obowiązków Obywatela - Amerykańska Konwencja Praw Człowieka (1969 r.)
Afryka - Afrykańską Kartę Praw Człowieka i Ludów 1981r. Islam - Powszechna Islamska Deklaracja Praw Człowieka 1981r.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz