Prawa człowieka - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa człowieka - wykład 1 - strona 1 Prawa człowieka - wykład 1 - strona 2 Prawa człowieka - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Ochrona regionalna praw człowieka
Europa: wstrząśnięta totalitaryzmami XX wieku, dąży się do umiędzynarodowienia ruchu europejskiego ochrony praw człowieka, mają oni przed sobą wizję unii europejskiej - wszechstronne zjednoczenie, aby nigdy więcej nie dopuścić do odrodzenia totalitaryzmów, stref wpływów itp. Rule of law (rządy prawa) fundamentalna zasada w europie, zapewnienie gwarancji prawom jednostki.
1948 r. projekt dokumentu praw człowieka, rok podziału świata na kraje kapitalistyczne i komunistyczne. Uchwalenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 5 V 1949 podpisany statut Rady Europy, powstaje szeroka organizacja europejska. Trójfundament wartości Europy: demokracja, prawa człowieka, rządy prawa. Dwa podstawowe organy - Zgromadzenie Doradcze (później Parlamentarne) Komitet Ministrów Rady Europy. Główne zadanie kodyfikacja praw człowieka w europie I generacji praw człowieka. 4.XI 1950 r. w Rzymie dochodzi do podpisania Konwencji o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności, później nazywane Europejska Konwencja Praw Człowieka. - jest to traktat międzynarodowy, który podlegał ratyfikacji przez państwa rady europy 3IX 1953 konwencja weszła w życie. OD samego początku przyjęła założenie że ma być ,,konwencją matką” ma być uzupełniania protokołami dodatkowymi (nie jest to single act) . Były dwojakiego typu: materialne - zakres substancji chronionej, uzupełnienie katalogu praw o nowe, które się nie zmieściły , lub doskonalenie jakiegoś które w niepełnej postaci zostało umocowane. Stanowi samodzielny oddzielny traktat międzynarodowy, który podlega ratyfikacji i posiada artykuł który stanowi kiedy wchodzi w życie. Protokoły oznaczone literami IV, VI, VII, XII. XII, artykuły od 19 do 56 dotyczą procedury strasburskiej. Warunkiem wejścia w życie protokołu proceduralnego jest ratyfikacja przez wszystkie państwa członkowskie. *Europejska konwencja praw człowieka jak sex z modliszką Z chwilą ratyfikacji przez ostatnie państwo on zmienia postanowienia europejskiej konwencji, po niej zostaje tylko numerek Nr II, II, V, VII, X ,XI. XI najważniejszy w 1994, wszedł w życie 1998r dokonał rewolucji, zlikwidował Europejską Komisje Praw Człowieka. Na nowo stworzył Europejski Trybunał Praw Człowieka. XIV czeka na ratyfikację przez Rosję.
System europejskiej konwencji PC - konwencja plus zespół protokołów ją zmieniających lub zmieniających orzecznictwo strasburskie.
Katalog praw chronionych w systemie Europejskiej Konwencji PC:
- art. 2 prawo do życia porównaj artykuł 6 Paktu Obywatelskiego, protokół 6 w.s zniesienia kary śmierci ,protokół 13 wyeliminowanie kary śmierci ze wszystkich spraw Łącznie z wojną
- art3 przeciwko torturom i nieludzkim traktowaniu porówn art. 7 paktu obywatelskiego
Europejska Konwencja Bioetycznaa z IV 1997 - nie ratyfikowana przez Polskę. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w kontekście zastowania biologii i biomedycyny.

(…)

…..
Protokoły dodatkowe
Protokół 1 -art. 1 gwarancja nie zakłóconego korzystania z własności (nie ma odp ani PO ani w Pakcie gosp.) art. 17 powszechnej deklaracji praw człowieka
- art. 2 prawo do nauki i gwarancje poszanowania praw rodziców por. art. 13 paktu gospodarczego
-art3 gwarancja wolnych wyborów, umożliwiająca swobodne wyrażenie woli ludności porównaj art. 25 PO
Protokół 4
- art. 1 zakaz więzienia za długi porównaj Art. 11 PO
Freedom of movement (wolność przemieszczania się, opuszczenia jakiegokolwiek kraju) paragraf 4 PO
- art. 3 prawo powrotu do własnego kraju, w PO nie ma autonomicznego państwa
- art. 4 zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców
Protokół 7
- art. 1 gwarancje na wypadek indywidualnego wydalenia lub ekstradycji cudzoziemca porównaj art. 13 PO
Protokół 12 w sprawie niedyskryminacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz