Prawa człowieka - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa człowieka - wykład 2 - strona 1 Prawa człowieka - wykład 2 - strona 2 Prawa człowieka - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

ROZWÓJ PRAW CZŁOWIEKA Idealizacja - idea, Np. chrześcijaństwo
Konceptualizacja - wynik intelektualnej obróbki, powstaje koncepcja praw człowieka
Normatywizacja - prawa człowieka pojawiają się w konstytucjach poszczególnych państw
Internacjonalizacja - przekładanie praw człowieka jako interes całej społeczności międzynarodowej = Karta Narodów Zjednoczonych
Realizacja - prawa człowieka wcielane w życie powszednie
NORMATYWIZACJA I KONSTUCJONALIZACJA VI 1215 - Magna Charta Libertatum, Jan bez Ziemi, następuje porządek prawny, potem Bill of Rights gwarancja wolności i własności 1776 - deklaracja Narodów Zjednoczonych 1777 - Bill of Rights w Wirginii 1787 - konstytucja USA 15 XII 1791 - 10 poprawek normujących prawa człowieka w USA 1789 - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela we Francji 1791 - konstytucja Polski, każdy, kto jest na terenie Polski, jest wolny 1815 - Kongres Wiedeński, Deklaracja Zwalczania Handlu Murzynami, stwierdza się, że zakaz handlu Murzynami jest normą zwyczajową, potem podpisany zostaje dekret o zwalczaniu handlu niewolnikami 1926 - Genewa, zwalczanie niewolnictwa jako prawo międzynarodowe 28 VI 1919 - Traktat wersalski, powstaje MOP - Międzynarodowa Organizacja Pracy 26 VI 1945 - Karta Narodów Zjednoczonych, San Francisco, w życie wchodzi 24 X 1945 roku, daje początek narodzinom Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska ratyfikowała ją jako jedna z pierwszych, ponieważ była stroną Deklaracji Narodów Zjednoczonych z 1 I 1942 roku, udział brał Władysław Sikorski, ówczesny premier. W czasie konferencji w Panamie - chciano do Karty Narodów Zjednoczonych wejścia praw człowieka, uważano jednak, że prawa człowieka są kwestią krajową. Postanowiono, że w Karcie NZ znajdą się jednak najbardziej fundamentalne prawa człowieka, reszta jeżeli powstanie ONZ. Preambuła Karty NZ - myśli dotyczące koncepcji praw człowieka, cele, organizacja: ust 1 - pokazanie z czego wyrasta pojęcie Ludów Narodów Zjednoczonych ust 2 - przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka ust 3 - idea równości płci ust 4 - popierać postęp społeczny i dobrobyt większej wolności Czy z Karty Narodów Zjednoczony wynikają jakiekolwiek zobowiązania wobec poszanowania praw człowieka? Wśród celów Karty NZ mowa o powszechnym poszanowaniu i przestrzeganiu praw człowieka i podstawowych wolności, podwójne podkreślenie uniwersalnego i powszechnego przestrzegania praw człowieka, urzeczywistnienie praw człowieka z gwarancją dochodzenia roszczeń na wypadek ich pogwałcenia.

(…)

… mogą być również podmioty zbiorowe, kolektywne, art. 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - trójdzielne określenie ofiary mogące złożyć skargę - jednostka, grupa osób lub organizacja pozarządowa, a art. 1 I Protokołu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - osoba fizyczna lub osoba prawna. Art. 9 Konwencji Europejskiej - wolność sumienia, religii i przekonań, które możemy wyznawać Np. w związkach wyznaniowych…
… - Europejska Konwencja Praw Człowieka (traktat międzynarodowy, szybki proces ratyfikacyjny - 3 IX 1953 wchodzi w życie). Miała być „konwencją matką” i być uzupełniana protokołami (uzupełnianie praw konwencji protokołami materialnymi 1, 4, 6, 7, 12, 13 i protokołami proceduralnymi - zmieniającymi procedurę strasburską od 19 do 56, traktowane jako kręgosłup konwencji, wchodzi do wszystkich państw, warunkiem wejścia w życie jest ratyfikacja przez wszystkie państwa członkowskie, najważniejszy z 1994 roku w życie wszedł 31 X 1998, dokonał rewolucji, zlikwidował Europejską Komisję Praw Człowieka, powstaje Europejski Trybunał Praw Człowieka. System). System Europejskiej Konwencji Praw Człowieka = konwencja + protokoły + orzecznictwo strasburskie.
Art. 2 - prawo do życia (porównaj art. 6 Paktu Obywatelskiego…
… roku o wolności związkowej i ochronie praw związkowych. Art. 12 - prawo mężczyzn i kobiet do zawierania małżeństwa i założenia rodziny (porównaj art. 23 Paktu Obywatelskiego i art. 24 Paktu Obywatelskiego - o specjalnej ochronie dziecka), W 1989 roku Konwencja Praw Dziecka, w 1996 roku Europejska Konwencja ws wykonywania praw dzieci, art. 5 protokołu 7 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka o godności…
… zobowiązanym. Wyjątkowo w konwencjach pojawiają się obowiązki. Art. 10 ust 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: z korzystaniem z tych praw wiążą się obowiązki i odpowiedzialność. Zobowiązanie
Prawa człowieka postrzegane jako węzeł zobowiązaniowy. Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne. Rodzą różny proces zobowiązań. Te pierwsze zobowiązania negatywne, są mało kosztowne…
… ratyfikowała go w 1991 roku, a w życie wszedł 1 II 1992 roku, międzynarodowa legitymacja procesowa dla obywateli do Komitetu Praw Człowieka w Genewie
1949 - konwencja ONZ ws Zniesienia handlu ludźmi oraz prostytucji
1952 - konwencja ONZ o prawach politycznych kobiet
1957 - konwencja ONZ o obywatelstwie kobiet zamężnych
18 XII 1979 - konwencja ws wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji kobiet
20 XI 1989…
… samostanowienia, człowiek kowalem własnego losu, każdy wznosi gmach swojego człowieczeństwa, prawo do swobodnego i pełnego rozwoju osobowości [art. 29 PDPC - każda jednostka ma obowiązki wobec społeczeństwa, gdyż tylko wtedy jest możliwy jej swobodny rozwój, art. 26 PDPC - prawo nauki, kreacja idei edukacyjnej]. Przejawia się w tym nasza indywidualność. Niewzruszalny fundament, przysługuje każdemu - godność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz