Podmiot zbiorowy

Czyn - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

podmiotów zbiorowych: -Ustawa z 28 X 2002 o odpwoiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zbiorowe...

Sposoby uchwalania konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 980
Wyświetleń: 3927

zapewnienia suwerenowi (będącemu podmiotem zbiorowym) możli­wości rozstrzygania o najważniejszych sprawach...

Podmiot przestępstw i wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 945

mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale też osoby prawne i jednostki organizacyjne, jednkaze jesli jakiś podmiot zbiorowy...

Prawo pracy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2296

zbiorowe, a więc stosunki zachodzące pomiędzy podmiotami zbiorowymi tj. związki zawodowe, organizacje...