czyn - omówienie(I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
czyn - omówienie(I sem) - strona 1 czyn - omówienie(I sem) - strona 2

Fragment notatki:

CZYN
Polskie prawo karne- prawo karne czynu, brak czynu, brak przestępstwa.
Ewolucja wyobrażeń dotyczących pojęcia czynu.
a) TEORIA NATURALISTYCZNA KAUZALNA ( Belling, F. Liszt, G. Radbruch )- zachowanie się człowieka, dające się zaobserwować w postaci kompleksu ruchów fizycznych ( "ruch mięśni" ) lub braku tych ruchów ( "spoczynek mięśni" ). Wadą było to, iż - zewnętrzne zachowanie się może być postrzegane jako brak ruchu, co w praktyce eliminowało z tego ujęcia czynu zaniechanie,
abstrahowano od przebiegu procesów psychicznych, co uniemożliwia właściwe scharakteryzowanie postaci stadialnych, akcentując iż zamiar przestępny nie rodzi odpowiedzialności karnej ( COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR ). Bowiem zgodnie z neokantowskim agnostycyzmem, od którego teoria się wywodzi, umysł ludzki jest niepoznawalny.
-Czyn - wynikające z impulsu woli dowolne zachowanie się w stosunku do świata. Przyczynienie się do zmiany w rzeczywistości lub nieprzeszkodzenie tej zmianie
TEORIA FINALISTYCZNA ( Niemiec Hans Welzl, w nauce polskiej- W. Mącior, uczeń W. Woltera )- czyn jest zawsze celowym ukierunkowanym zachowaniem się, które zmierza do celu jaki postawił sobie sprawca .
-akcent na wolę człowieka
-skutek nie jest uważany za element czynu.
-czyn finalny obejmuje stosunek psychiczny sprawcy do czynu
d) TEORIA SOCJOLOGICZNA ( SPOŁECZNA ) ( H. H. Jescheck, M. Cieślak, Witold Świda z Uniwersytetu Wrocławskiego, współczesna krakowska szkoła prawa karnego ) o tym, czy określone zachowanie jest czynem decyduje kontekst społeczny. To samo zachowanie w zależności od owego kontekstu społecznego raz jest czynem, raz czynem nie jest. Nie sam akt woli zatem decyduje o tym, czy jest czyn. -Kryterium: społeczna doniosłość czynu.
-Jeżeli jakieś zachowanie jest wystarczająco doniosłe ( społecznie szkodliwe) to wystarcza dla poddania zachowania karno prawnej ocenie.
Szkoła socjologiczna podobnie rozumując obejmuje pojęciem czynu zarówno działanie jak i zaniechanie- bo pod względem społecznym takim samym czynem jest zachowanie dróżnika, który przestawił zwrotnicę w taki sposób, by pociąg się zderzył z innym pociągiem jak i zaniechanie- iż w ogóle nie przedstawi zwrotnicy i dojdzie do zderzenia dwóch pociągów. W nauce polskiej zwolennikami tej teorii byli M. Cieślak i Witold Świda Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych: -Ustawa z 28 X 2002 o odpwoiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zbiorowe pod groźbą kary:
-odpowiedzialność w tej ustawie nie jest odpowiedzialnością karną ale ma charakter represyjny
-odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest uzależniona od odpowiedzialności osób fizycznych za czyn zabroniony.


(…)

… nie jest odpowiedzialnością karną ale ma charakter represyjny
-odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest uzależniona od odpowiedzialności osób fizycznych za czyn zabroniony.
-charakter wtórny, pochodny, akcesoryjny.
Uzależniona od:
-popełniania przez osobę fizyczną przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
-prawomocnego skazania osoby fizycznej lub wydania innego orzeczenia
-możliwość przypisania podmiotowi zbiorowemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz