Podmiot zbiorowy - strona 2

PODZIAŁ PRZESTĘPSTW - Zbrodnie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

może być tylko osoba fizyczna. Ust. z 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą...

Publiczne prawo podmiotowe- wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

zewnętrznego (osoby fizycznej lub podmiotu zbiorowego) na działanie administracji publicznej, że powinna podjąć...

Socjologia historyczna - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1085

wskazuje się podmioty społeczne (jednostki lub podmioty zbiorowe) i ich działania. W tle każdego stanu...

Odpowiedzialność karna-opracowanie, V sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

odpowiedzialność za czyny własne. Wyjątek: kw- odpowiedzialność za czyny innych osób Odpowiedzialność podmiotów...