PODZIAŁ PRZESTĘPSTW - Zbrodnie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PODZIAŁ PRZESTĘPSTW - Zbrodnie  - strona 1

Fragment notatki:

PODZIAŁ PRZESTĘPSTW:
Art. 7. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. Zbrodnie - § 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.
Występki - § 3 Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.
Kodeks Wykroczeń - wykroczenia są w osobnym kodeksie (nie tak jak w klasycznym modelu francuskim). Kodeks Karny Skarbowy - reguluje odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Jest to autonomiczna gałęź prawa. Są tutaj niepodzielne przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
Sprawcą czynów zabronionych w tych kodeksach może być tylko osoba fizyczna.
Ust. z 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. - Prawo karne osób prawnych.
Prawo Karne Nieletnich - nieletni nie ponosi winy. Bez winy nie ma kary. Jest osobna ustawa z 1982r.: o postępowaniu w sprawach nieletnich. Tylko za kilka najcięższych przestępstw nieletni mogą odpowiadać karnie od 15 roku życia. Jest to wyjątkowa odpowiedzialność. Co do zasady, wobec nieletnich nie stosujemy KK.
Prawo Karne Dyscyplinarne - dotyczy pewnych zawodów, grup społecznych, (np. student znieważający pracownika naukowego, podrabia podpis w indeksie - sprawa karna za fałszerstwo + postępowanie dyscyplinarne). Kodeks Karny i Kodeks Karny Wykroczeń mają charakter otwarty - część ogólna stosuje się do innych ustaw. Niemożliwe jest umieszczenie wszystkich czynów zabronionych w jednym kodeksie. Dlatego np. w ustawie o prawie budowlanym jest część karna. W KK umieszczona jest ta najbardziej stabilna część, oparta na moralności itp. Art. 116 KK, art. 48 KKW: przepisy ogólne stosuje się do innych ustaw.
Kodeks Karny Skarbowy ma charakter zamknięty - poza KKS nie ma i nie może być przestępstw skarbowych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz