Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń

note /search

Korupcja wyborcza

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

KORUPCJA WYBORCZA ( Art. 250a ). Typ podstawowy: a) sprawcą może być tylko uprawniony do głosowania b) - KORUPCJA BIERNA- przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo żądanie takiej korzyści - KORUPCJA CZYNNA- udzielenie korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, Nie ...

Przestępstwo kradzieży

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1295

KRADZIEŻ ( Art. 278 ) Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy, 2) zabranie cudzej - rzeczy ruchomej, Przestępstwo jest dokonane z chwilą zaboru cudzej rzeczy ruchomej. Wg teorii "wyniesienia"- gdy sprawca przestępstwa wyniósł rzecz poza miejsce przestępstwa. W sklepie samoobsługowym- s...

Łapownictwo bierne i czynne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2198

ŁAPOWNICTWO BIERNE ( Art. 228 ) Typ podstawowy: 1) sprawcą może być tylko A. osoba pełniąca funkcję publiczną, OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PUBLICZNĄ- Art. 115 §19 a) funkcjonariusz publiczny ( Art. 115 §13 ): - Prezydent RP, - pose...

Łapownictwo w sporcie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

ŁAPOWNICTWO W SPORCIE ( Art. 296b ) Wprowadzone w 2003. Typ podstawowy: a) sprawcą może być każdy, kto organizuje profesjonalne zawody sportowe lub w nich uczestniczy, PROFESJONALNE ZAWODY SPOROTOWE- nie obejmują widowisk sportowych, bo taki...

Obowiązek prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

OBOWIĄZEK PRAWNY - Art. 23 kro- obowiązek wzajemnej pomocy małżonków- jeden małżonek jest więc wobec drugiego gwarantem, na którym ciąży prawny obowiązek troski. Podstawa nie budzi wątpliwości, wątpliwości budzą natomiast konsekwencje, jakie niesie za sobą niedopełnienie przez gwaranta obowiązku w...

Odpowiedzialność za przestępstwa z zaniechania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWA SKUTKOWE Z ZANIECHANIA ( DELICTA PER OMMISSIONEM COMISSA )- GWARANT. Art. 2- Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi ( GWARANT ). Ponosi o...

Oszustwo kapitałowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1785

OSZUSTWO KAPITAŁOWE ( KREDYTOWE ) ( Art. 297 ) Wprowadzone do kk ustawą o ochronie obrotu gospodarczego, gdy na początku lat 90- tych pojawiły się zachowania sprawców, którzy zaciągali kredyt. Jedyną podstawą do odpowiedzialności sprawców był przepis o zwykłym oszustwie. Przysparzało to duże probl...

Oszustwo ubezpieczeniowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

OSZUSTWO UBEZPIECZENIOWE ( Art. 298 ) 1) sprawcą może być każdy, który jest związany umową ubezpieczenia, ale także ten osoba wynajęta przez osobę ubezpieczoną. Np. ...

Oszustwo

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

OSZUSTWO ( Art. 286 ) Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy, 2) doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, NIEKORYZSTE ROZPORZĄDZENIE MIENIEM- zachowanie, które w oczach przeciętnego obywatela stanowi przysporzenie sobie straty majątkowej. 3) w okre...

Formy popełnienia wykroczenia - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3640

Formy popełnienia wykroczenia 1. Stadialne -są przedmiotowym rozszerzeniem odpowiedzialności karnej -poszerzają odpowiedzialność człowieka na zachowanie wcześniejsze, niż dokonanie czynu a) zamiar - za zamiar się nie karze b) przygotowanie - nie jest karalne -sprawca pośrednio zmierza do dokona...