Obowiązek prawny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązek prawny - strona 1 Obowiązek prawny - strona 2 Obowiązek prawny - strona 3

Fragment notatki:

OBOWIĄZEK PRAWNY
- Art. 23 kro- obowiązek wzajemnej pomocy małżonków- jeden małżonek jest więc wobec drugiego gwarantem, na którym ciąży prawny obowiązek troski. Podstawa nie budzi wątpliwości, wątpliwości budzą natomiast konsekwencje, jakie niesie za sobą niedopełnienie przez gwaranta obowiązku wynikającego z ustawy.
- Art. 44 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", Nakłada on na uczestnika wypadku drogowego, w którym dana osoba lub osoby doznały uszkodzeń ciała obowiązek udzielenia pomocy osobie lub osobom. Powstaje jednak pytanie, za co powinien ponosić odpowiedzialność karną sprawca wypadku, który po spowodowaniu wypadku nie dopełnił obowiązku udzielenia pomocy ofiarom
Przykład: Kierowca, który wypadek spowodował w wyniku którego pieszy doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wysiadł, zobaczył krwawiącego człowieka i odszedł mówiąc „pozwólmy mu umrzeć”- w wyniku nieudzielenia pomocy nastąpiła śmierć. Art. 44 mówi- szczególny obowiązek udzielenia pomocy. Sprawca poniesie odpowiedzialność karną na podstawie Art. 2. W praktyce sądy skazują za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego w rozumieniu art. 177, przy czym powołują jako podstawę zaostrzenia odpowiedzialności karnej art. 178- sąd zaostrza karę, jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Sądy ignorują art. 2.
Nie istnieje natomiast prawny obowiązek w sytuacji następującej: pokrzywdzony zwróci się do sprawcy ze słowną enuncjacją „jeśli nie powiesz tak na moje najszlachetniejszy wyrazy uczuć, to targnę się na własne życie”. Istnieje moralny obowiązek postępowania z desperatem, a moralny obowiązek nakazuje postępowanie, który nie będzie dotykało uczuć autora enuncjacji. Jeśli sprawca naruszy moralny obowiązek, a desperat targnie się na własne życie, to nie ma odpowiedzialności karnej za skutek, bo nie ma obowiązku prawnego! DOBROWOLNE PRZYJĘCIE PRZEZ GWARANTA SZCZEGÓLNEGO OBOWIĄZKU- np. w wyniku umowy o pracę- strażnik banku jako gwarant ma obowiązek narazić się na niebezpieczeństwo,
SPONTANICZNE PODJĘCIE SIĘ WYKONYWANIA FAKTYCZNEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW BEZ UMOWY CZY TEŻ NOMINACJI- np. spontaniczne i dobrowolne zaopiekowanie się samotnym dzieckiem, gdy idzie ono wzdłuż ulicy i przeprowadzenie go przez jezdnię, jeśli osoba, która się tego podjęła, zaniecha przeprowadzenia dziecka przez jezdnię, a dziecko wpadnie pod samochód, to odpowiada ona jako gwarant,
Skutek powstaje z chwilą faktycznego wykonywania obowiązków gwaranta. Gwarant odpowiada za przestępstwo skutkowe, jeśli popełnione zostało od chwili faktycznego wykonywania obowiązków gwaranta. Przykład: . strajk- czy dopuszczalny jest strajk pielęgniarek, polegający na odchodzeniu od łóżek pacjentów? Personel medyczny może przystąpić do akcji strajkowej, jeżeli jednak już przystąpił do faktycznego wykonywania obowiązków gwaranta, to niedopuszczalne jest odchodzenie od łóżek, np. chirurg nie może zacząć strajkować w trakcie akcji operacyjnej.


(…)

… zabrał, czy gospodarz ma obowiązek, czy lampa jest i jak często?
ELEMENTARNE NORMY MIĘDZYLUDZKIEJ SOLIDARNOŚCI- Przykład:. dwóch wspinaczy wybrało się w góry, jeden był doświadczonym alpinistą, a drugi początkującym turystą- nie łączyła ich umowa. Nastąpiło gwałtowne załamanie pogody, wspinaczom przyszło spędzić kilka dni na lodowcu. Doświadczony alpinista był na taką ewentualność przygotowany…
… skutkowe, jeżeli w wyniku tego zaniechania dobro chronione prawem dozna uszczerbku. Ani kontratyp strajku ani innej akcji protestacyjnej, ani prawo do udziału w zgromadzeniu publicznym nie wyłącza odpowiedzialności karnej gwaranta, za uszczerbek spowodowany przez jego zaniechanie świadczenia pracy w dobru, które sprawca ma szczególny obowiązek chronić. I tak lekarz czy pielęgniarka nie mogą odstąpić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz