Przestępstwo kradzieży

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępstwo kradzieży  - strona 1 Przestępstwo kradzieży  - strona 2

Fragment notatki:

KRADZIEŻ ( Art. 278 ) Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy,
2) zabranie cudzej - rzeczy ruchomej, Przestępstwo jest dokonane z chwilą zaboru cudzej rzeczy ruchomej. Wg teorii "wyniesienia"- gdy sprawca przestępstwa wyniósł rzecz poza miejsce przestępstwa. W sklepie samoobsługowym- sprawca zawładnie przedmiotem kradzieży poza miejscem przestępstwa, a np. co jeśli sprawca nie wyniósł butelki z szampanem, ale wypił ją w sklepie?
Przedmiot przestępstwa musi posiadać wartość wyższą niż 250 zł, jeśli niższa to wykroczenie. W kw nie ma odpowiednika Art. 1 §2 kk!. Nawet jeśli społeczna szkodliwość jest znikoma, to jest to wykroczenie. Przedmiotem kradzieży może być tylko ruchomość- nie można "ukraść" nieruchomości- np. budynku, chyba, że budynek stanie się rzeczą ruchomą, gdy zostanie odłączony od gruntu.
- energii
- karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.
Wartość kary bankomatowej jest submininalna- wynosi poniżej 1 zł, więc gdyby nie ten przepis, musielibyśmy traktować to jako wykroczenie. Przestępstwo kradzieży karty bankomatowej jest dokonane z chwilą zaboru w celu przywłaszczenia, nie jest istotne, czy sprawca podejmie próbę wypłacenia pieniędzy z bankomatu.
3) w celu przywłaszczenia ( przestępstwo kierunkowe, zamiar bezpośredni ).
W celu przywłaszczenie to nie to samo, co w celu uzyskania korzyści majątkowej!. W celu przywłaszczenia- w celu rozporządzenia nią jak właściciel ( utendi, fruendi, abutendi ).
Kradzież z głodu współcześnie nie pojawia się na kartach podręczników prawa karnego. W okresie międzywojennym jednym z przestępstw było przestępstwo szarbierstwa- wyłudzenie posiłku w restauracji bez zamiaru zapłacenia. albo ( §2- KRADZIEŻ PROGRAMU KOMPUTEROWEGO ):
2) uzyskanie cudzego programu komputerowego,
3) bez zgody osoby uprawnionej,
Sprawca nie pozbawia właściciela własności programu komputerowego, lecz bez jego zgody ten program.
4) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
A nie w celu przywłaszczenia, np. w celu oszczędzania wydatku na zakup programu komputerowego.
Zagrożenie karą: pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Typ uprzywilejowany ( §2 ) - wypadek mniejszej wagi
Zagrożenie: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do 1 roku.
Przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Jeśli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa- na jej wniosek.
Typy kwalifikowane: a) KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM ( Art. 279 ) - włamanie
WŁAMANIE- przełamanie zabezpieczenia rzeczy przez osobę nieuprawnioną, włamaniem jest wyważenie drzwi, wybicie okna, przepiłowanie kłódki. Nie wypełnia znamion włamanie skorzystanie przez sprawcę z okna otwartego. Ustalając byt przestępstwa kradzieży z włamaniem, ustalić trzeba, czy sprawca, dokonując zaboru cudzej rzeczy ruchomej pokonał zabezpieczenia tej rzeczy, nie jest wymagane zniszczenie zabezpieczenia.

(…)

… od 1 do 10 lat.
Jeśli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa- ściganie na jej wniosek.
b) ROZBÓJ ( Art. 280 §1 )
- użycie przemocy wobec osoby lub,
- grożenie natychmiastowym użyciem przemocy albo
- doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności albo bezbronności
Różnica jest taka, że przy bezbronności ofiara jest przytomna!
Zagrożenie: pozbawienie wolności do 2 do 12 lat.
c) ROZBÓJ KWALIFIKOWANY ( Art. 280 §2 )- znamię sposobu:
- posługiwanie się:
- bronią palną,
BROŃ PALNA- taka, która miota pociski przy wykorzystaniu siły rozprężających się gazów. - nożem,
- innym podobnie działającym przedmiotem - środkiem obezwładniającym albo
Np. broń gazowa- nie jest bronią palną, ale środkiem obezwładniającym.
- działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub,
- działa wspólnie z inną osobą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz