Formy popełnienia wykroczenia - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3297
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy popełnienia wykroczenia - wykład  - strona 1 Formy popełnienia wykroczenia - wykład  - strona 2 Formy popełnienia wykroczenia - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Formy popełnienia wykroczenia 1. Stadialne -są przedmiotowym rozszerzeniem odpowiedzialności karnej
-poszerzają odpowiedzialność człowieka na zachowanie wcześniejsze, niż dokonanie czynu
a) zamiar - za zamiar się nie karze
b) przygotowanie - nie jest karalne
-sprawca pośrednio zmierza do dokonania
-tworzy warunki do popełnienia wykroczenia
-w KK karalne rzadko c) usiłowanie - karalne tylko zachowania najpoważniejsze wskazane w ustawie, jeśli jest udolne
-sprawca podjął zachowanie, które bezpośrednio zmierza ku dokonaniu, które nie nastąpiło
-stworzył realne zagrożenie dla danego dobra
-karalne są niektóre wykroczenia przeciwko mieniu - kradzież, przywłaszczenie, kradzież drzewa, paserstwo, niszczenie cudzej rzeczy
-oraz interesom konsumenta tj. spekulacja biletami, oszukiwanie, usuwanie oznaczeń z towarów
-usiłowanie podlega karze przewidzianej dla danego wykroczenia
-nie karze się usiłowania nieudolnego
#czynny żal -można wyłączyć karalność, jeśli sprawca dobrowolnie odstąpi od czynu
-lub zapobiegnie skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego
-karalne łagodniej od dokonania
d) dokonanie - jest karalne
-a, b, c tylko przy wykroczeniach umyślnych -wykroczenia nieumyślne polega tylko na dokonaniu, nie ma w nim pochodu przestępstwa 2. Zjawiskowe - techniczne sposoby popełniania czynu, współdziałanie -rozszerzają odpowiedzialność w sensie podmiotowym na podżegacza i pomocnika
-ponosi ją nie tylko sam sprawca
a) sprawstwo - brak regulacji w KW -osoba, która osobiście popełnia czyn zabroniony w całości
-wykonuje wszystkie znamiona czynu zabronionego
b) współsprawstwo - brak regulacji w KW -ten, kto działa wspólnie lub w porozumieniu z inną osobą -może być wyraźne lub dorozumiane
-może ustalać ogólny cel lub zawierać ustalenia szczegółowe
-poprzez zawarcie porozumienia następuje podział ról sprawców
-może być zawarte przed czynem jak i w trakcie jego popełnienia *wielosprawstwo -wykonanie w całości wspólne -każdy sprawca realizuje wszystkie znamiona czynu zabronionego
*właściwe: -żaden ze sprawców nie popełnia sam całości czynu zabronionego np. jeden kradnie, drugi bije
-żadne z nich sam nie realizuje wszystkich znamion


(…)


-ten kto chce by dana osoba popełniła czyn zabroniony i nakłania ją do tego
-zamiar ma być bezpośredni, wina umyślna
-nakłanianie może polegać tylko na działaniu
d) pomocnictwo - karalne gdy ustawa tak stanowi
-ten, kto chce by dana osoba popełniła czyn zabroniony swoim zachowaniem ułatwia jej jego popełnienie
-zamiar bezpośredni lub ewentualny, wina umyślna
-może polegać na działaniu lub zaniechaniu
-może mieć postać fizyczną np. dostarczenie narzędzi lub psychiczną np. rada
e) zasady odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo oraz ich karalność
*ma charakter samoistny i nie opiera się na udziale w cudzym czynie
-ponoszą oni odpowiedzialność za czyn własny tylko wtedy gdy sprawca popełni czyn zabroniony
*zasada indywidualizacji winy -odpowiadają w granicach swojej umyślności lub nieumyślności
-kary…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz