Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - strona 2

note /search

Formy zjawiskowe przestępstwa - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

FORMY ZJAWISKOWE PRZESTĘPSTWA Od początku historii prawa karnego zastanawiano się, jak ukarać sprawcę, jeżeli z okoliczności zaistnienia przestępstwa wynikało, że przestępstwo mogło zostać popełnione w wyniku współdziałania dwóch lub więcej osób. 1) ELEMENTY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZBIOROWEJ. Odpowiedz...

Grzywna - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

GRZYWNA ( Art. 33 )- kara majątkowa, której dolegliwość polega na uszczupleniu majątku skazanego. Jest to jedna z najstarszych kar uznawanych za ważny środek w zwalczaniu drobnej przestępczości. Zaletą grzywny jest pozostawienie skazanego w środowisku rodzinnym i zawodowym, nienarażanie go na kont...

Jedność i wielość czynów, zbieg przepisów - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3402

Jedność i wielość czynów - prawna jedność czynu -w ujęciu socjologicznym czynem jest całościowe zachowanie się człowieka -zespolone teologiczną jednością działania -oznacza ona, że czyn zabroniony składa się z wielu czynności - stanowi tylko jedno wykroczenie -np. w odniesieniu do

Lex primaria derogat legi subsidiare - wyjaśnienie zasady

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

LEX PRIMARIA DEROGAT LEGI SUBSIDIARAE ( PRZEPIS PIERWOTNY WYŁĄCZA POSIŁKOWY ). Istnieją 2 sytuacje, w których posługujemy się tą zasadą: a) SUBSYDIARNOŚĆ WYRAŹNA- ustawodawca expressis verbis wskazuje tę zasadę jako rozwiązującą zbieg przepisów ustawy. Przykład:. Art. 228 §1 (

Nadzwyczajne obostrzenie kary - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1519

NADZWYCZAJNE OBOSTRZENIE KARY Może polegać na: a) modyfikacji granicy sankcji karnej bądź dolnej, bądź też zarówno dolnej jak i górnej, b) zakaz orzekania kary łagodniejszego rodzaju. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może...

Środki karne - omówienie wybranych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

NIEKTÓRE ŚRODKI KARNE - ( wg kk z 1969- kary dodatkowe ). - środki stosowane obok kary i mające na celu wyrządzenie dodatkowej dolegliwości dostosowanej do charakteru popełnionego przestępstwa- Art. 39: Wymierzane są: a) zasada: obok kary zasadniczej b) wyjątek: samoistnie: - Art. 50 Art. 244-...

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność - oopracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność 1. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (społeczną szkodliwość czynu) - kontratypy a) obrona konieczna - kodeksowy -musi nastąpić zamach (działanie lub zaniechanie), który jest: *bezpośredni - musi istnieć aktualnie *bezprawny - dana osoba nie ma praw...

Pranie brudnych pieniędzy - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1351

PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY ( Art. 299 ) Przestępstwo to pojawiło się w związku z działaniem mafii w latach 20. tych w USA- zwłaszcza w Nowym Jorku i Chicago. W piśmiennictwie kryminologicznym pojęcie prania pieniędzy związane było...

Przedmiot i źródła prawa karnego - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

PRZEDMIOT I ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO PRAWO KARNE należy do prawa publicznego i stanowi dla państwa instrument służący zapewnieniu ochrony obywatelom przed zachowaniami godzącymi w podstawowe wartości społeczne. PRAWO KARNE obejmuje: 1) PRAWO KARNE MATERIALNE- zespół norm określających zachowania, któ...

Wiek a odpowiedzialność karna - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

WIEK A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA Zasada: Art. 10 §1- na zasadach określonych w kk odpowiada ten, kto popełnił czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. NIELETNI- ten, kto nie ukończył wieku wymaganego do odpowiedzialności karnej ( 17 lat ), MŁODOCIOANY- ( Art. 115 §10 )- sprawca, który w chwili popełnie...