Wiek a odpowiedzialność karna - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiek a odpowiedzialność karna - opracowanie  - strona 1 Wiek a odpowiedzialność karna - opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

WIEK A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA Zasada: Art. 10 §1- na zasadach określonych w kk odpowiada ten, kto popełnił czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.
NIELETNI- ten, kto nie ukończył wieku wymaganego do odpowiedzialności karnej ( 17 lat ),
MŁODOCIOANY- ( Art. 115 §10 )- sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w I instancji 24 lat.
Wyjątek: Art. 10§2
Nieletni może odpowiadać na zasadach określonych w kk, jeśli spełnione są następujące przesłanki:
a) ukończone 15 lat ( w chwili popełnienia czynu zabronionego ),
b) określony czyn zabroniony:
- zamach na życie Prezydenta ( Art. 134 ),
- zabójstwo ( typ podstawowy i kwalifikowany- Art. 148 §1-3 ),
- spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu umyślnego ( również ze skutkiem śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób )- Art. 156 §1, 3 ),
- spowodowanie niebezpiecznych zdarzeń umyślne ( również ze skutkiem śmiertelnym )- Art. 163 §1, 3 ),
- piractwo ( Art. 166 ),
- sprowadzenie katastrofy w ruchu wodnym, lądowym lub powietrznym umyślne ( również ze skutkiem śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób )- Art. 173 §1, 3 ),
- gwałt zbiorowy lub ze szczególnym okrucieństwem ( Art. 197 §3 ),
- wzięcie zakładnika w formie zjawiskowej sprawstwa ( również ze skutkiem śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka )- Art. 252 §1 i 2,
- rozbój ( Art. 280 ),
c) okoliczności oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste przemawiają za tym, a w szczególności, jeśli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz