Środki karne - omówienie wybranych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki karne - omówienie wybranych - strona 1 Środki karne - omówienie wybranych - strona 2

Fragment notatki:

NIEKTÓRE ŚRODKI KARNE - ( wg kk z 1969- kary dodatkowe ). - środki stosowane obok kary i mające na celu wyrządzenie dodatkowej dolegliwości dostosowanej do charakteru popełnionego przestępstwa- Art. 39:
Wymierzane są:
a) zasada: obok kary zasadniczej
b) wyjątek: samoistnie:
- Art. 50
Art. 244- nie wywiązanie się ze środków karnych:
a) zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej,
b) zakazu prowadzenia pojazdu,
c) podania wyroku do publicznej wiadomości
Występek- zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3. PODANIE WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ( Art. 50 )
Sąd fakultatywnie orzeka:
a) podanie wyroku do publicznej wiadomości,
b) w sposób przez siebie określony ( przepisy kkw )
- w czasopiśmie,
- w inny sposób- sąd wydaje komu należy odpowiednie polecenie, przesyłając jednocześnie odpis wyroku lub wyciąg wyroku ze wzmianką o prawomocności. Sposób wykonania tego polecenia ma być niezwłoczny.
c) w wypadkach przewidzianych w ustawie:
- zniesławienie ( Art. 215 ),
- przestępstwa komunikacyjne popełnione przez sprawców w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub którzy zbiegli z miejsca zdarzenia ( Art. 178§2 i 178a §2 ).
POZBAWIENIE PRAW RODZICIELSKICH I OPIEKUŃCZYCH Nie przewidziano obowiązującego w 1969 pozbawienia praw rodzicielskich i opiekuńczych. Uznano, iż w sprawach małoletnich bardziej kompetentny jest sąd opiekuńczy i jemu należy pozostawić orzecznictwo w sprawach małoletnich.
Jeśli sąd ( karny ) uzna za celowe orzeczenie pozbawienia lub ograniczenie praw rodzicielskich lub opiekuńczych w razie popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, zawiadamia o tym właściwy sąd rodzinny ( Art. 51 ). ZWROT KORZYŚCI ( Art. 52 )- nie jest środkiem karnym, bo nie odnosi się do sprawcy przestępstwa.
Przesłanki:
a) osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej b) uzyskała korzyść majątkową z przestępstwa,
c) sprawca działa w jej imieniu lub interesie,
Np. członek zarządu spółki, wspólnik spółki cywilnej, prokurent.
d) sprawca został za to przestępstwo skazany
Sąd zobowiązuje podmiot, który uzyskał korzyść majątkową, do jej zwrotu w całości lub części na rzecz Skarbu Państwa, nie dotyczy to korzyści majątkowej podlegającej zwrotowi innemu podmiotowi.
Poza tym istnieją środki karne odnoszące się do żołnierzy ( Art. 324 ): 12) OBNIŻENIE STOPNIA WOJSKOWEGO ( Art. 325 ), ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz