Stosunki osobiste - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki osobiste - wykład - strona 1 Stosunki osobiste - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Stosunki osobiste: rodzi stosunek pokrewieństwa, przy pomocy orzeczenia sądowego powstaje rodzina. Przysposobienie do 13 roku życia dziecka regulują rodzice, od 13 roku życia dziecko ma prawo o sobie decydować, m.in. o zmianie nazwiska w przypadku kolejnego małżeństwa. Prawo rodzinne i opiekuńcze - to zespół norm regulujące stosunki osobiste, niemajątkowe i majątkowe, wynikające z małżeństwa, rodzicielstwa i przysposobienia. Reguluje stosunki w zakresie opieki i kurateli nad członkami rodzin, członkami, dziećmi przysposobionymi i nieprzesposobionymi, oraz nad osobami wymagającymi pomocy i kurateli (osoby ubezwłasnowolnione). Opiekun i kurator
Kuratela: korzenie z prawa cywilnego, można ustanowić kuratora dla nieobecnego (np. osoba jest na wojnie, a majątek zostaje w kraju bez opieki), w czasie nierównego podziału pomiędzy dziećmi, można ustanowić kuratora na czas określonych czynności.
Kurator sądowy: pracownik socjalny lub społeczny, który pracuje przy sądzie stale, ma różne funkcje w procesie diagnostycznym, lub po wydaniu orzeczenia sądowego, skazanie osoby dorosłej przy warunkowym zawieszeniu prawa, pozostaje ona na wolności; dozór kuratora. Funkcje kontrolne nad wykonywaniem kary (ograniczenia wolności czy przedterminowo zwalnia z więzienia i ustanawia okres próby i oddaje go pod dozór kuratora sądowego.) prowadzi ona zadania kontrolne i resocjalizacyjne trwałe.; Ustanawiany w przypadku popełnienia przestępstwa przez nieletniego bądź dorosłą osobę. Środki probacyjne: na gruncie prawa karnego; kurator wykonuje środki probacyjne, poddanie sprawcy próbie zamiast izolacji. Okres próby, który charakteryzuje się tym, że sprawca funkcjonuje w swoim środowisku, ustanawia się pewien okres przez który podlega ona kuratorowi sądowemu. Zobowiązuje go do różnego funkcjonowania, np. nie może pić, ustala dane stosunki z dzieckiem. Środki wolnościowe. Pierwsze powstały zamiast więzienia dla małoletnich lub młodych osób. W przypadku nieletnich sposób samoistny, np. do 3lat lub do osiągnięcia pełnoletniości. W stosunku do dorosłych, na gruncie naszego prawa, orzeczenie kary pozbawienie wolności i zawieszenie jej na określony okres. Połączone jest to z tą karą w zawiasach. Są one różne: stosowanie w przypadku przedterminowego zwolnienie z więzienia, obligatoryjny nadzór kuratora. Kurator: głownie w sprawach majątkowych. Działalność kuratorów sądowych ma różny charakter: działalność diagnostyczna (sporządzenie rozpoznania sprawy dla sądu, aby mógł on wydać specjalne orzeczenie), wywiad środowiskowy, Art. 56 paragraf 2.
Wywiad kuratora ma wtedy charakter diagnostyczny; Sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej, sąd wysyła kuratora aby zbadał sprawę, może dodatkowo wysłać dziecko do specjalistycznej poradni.

(…)

…, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.
2. unieważnieniem małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy z małżonków.
nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął.
jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku.
Kodeks Cywilny
Wg Art. 13 osoba, która nie ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych…
… małżeństwa od 16 roku życia za zgodą sądu i opiekunów.
Przepis i warunki, jakie musi spełniać aby wstąpić wcześniej w związek małżeński. Kodeks cywilny. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy
Art. 10
nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz