Kuratela

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kuratela  - strona 1 Kuratela  - strona 2 Kuratela  - strona 3

Fragment notatki:

KURATELA 2.1. POJĘCIE I FUNKCJE KURATELI Kuratela  instytucja prawa osobowego, nie rodzinnego -kuratela nie jest instytucją jednolitą, w KRO unormowana została fragmentarycznie -kuratelę definiuje się poprzez wskazanie jej funkcji Funkcje kurateli  funkcje kurateli są zróżnicowane stosownie do sytuacji i potrzeb zainteresowanej osoby
-kuratela chroni interesy majątkowe :
osoby ułomnej
osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
dziecka poczętego
-kuratela pełni funkcje doraźnej ochrony osoby określonej sprawie dla dokonania czynności prawnej lub wystąpienia w postępowaniu prawnym - kuratora powołuje się:
dla strony nieznanej z miejsca pobytu
w razie śmierci domniemanego ojca w postępowaniu o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa w postępowaniu o unieważnienie uznania dziecka, jeżeli uznający nie żyje
w postępowaniu o rozwiązanie przysposobienia, jeżeli przysposabiający zmarł w toku sprawy -kuratela pełni również funkcje ochronne nie wprost w odniesieniu do majątku, którego przynależność jest jeszcze nie pewna
-chodzi tu o spadek nieobjęty przez spadkobierców
-kurator powinien czuwać nad całością majątku oraz starać się ustalić, kto jest spadkobiercą -podobną funkcję pełni kurator wyznaczony dla zarządu majątkiem dziecka
-swoistą funkcję ochroną spełnia kurator powołany dla osoby prawnej , która nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego jej organów
-zadaniem kuratora jest dążenie do powołania tych organów albo do likwidacji osoby prawnej -ze względu na ochronę praw majątkowych osoby poddanej kurateli, za jej sprawowanie przyznaje się kuratorowi - na jego żądanie - stosowne wynagrodzenie -wypłaty wynagrodzenia dokonuje się z dochodów i majątku osoby poddanej kurateli -w razie braku takiej możliwości wynagrodzenie pokrywa ten, kto ustanowienia kuratora żądał 2.2. TYPY I RODZAJE KURATELI -nie istnieje kryterium ścisłego rozdzielenia poszczególnych postaci kurateli -wyróżnienie typów kurateli opiera się na stwierdzeniu, iż pewne cechy występują w silniejszym natężeniu
A. TYP KURATELI TRWAŁEJ, O ZNACZNYM ZAKRESIE PIECZY -ten typ kurateli jest co do treści podobny do opieki -ustanawia się ją dla ochrony:
osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
osoby ułomnej 1) Kuratela dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej  chodzi o ochronę osoby, której sytuacja prawna jest podobna do małoletniego w wieku od 13 do 17 lat -kurator jest powołany do reprezentacji i do zarządu majątkiem takiej osoby tylko w razie wyraźnego orzeczenia sądu w tej kwestii


(…)

… wyraźnego orzeczenia sądu w tej kwestii
-w przeciwnym razie kurator jest tylko doradcą osoby częściowo ubezwłasnowolnionej -kurator staje się również przedstawicielem ustawowym osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, ponieważ:
do kurateli stosuje się odpowiednio przepisy o opiece, a co za tym idzie - przepisy o władzy rodzicielskiej osoba u.cz. nie może samodzielnie uczestniczyć w obrocie prawnym 2) Kuratela…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz