Jedność i wielość czynów, zbieg przepisów - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2940
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jedność i wielość czynów, zbieg przepisów - opracowanie - strona 1 Jedność i wielość czynów, zbieg przepisów - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Jedność i wielość czynów - prawna jedność czynu -w ujęciu socjologicznym czynem jest całościowe zachowanie się człowieka
-zespolone teologiczną jednością działania
-oznacza ona, że czyn zabroniony składa się z wielu czynności - stanowi tylko jedno wykroczenie -np. w odniesieniu do władzy rodzicielskiej wielość zaniedbań tworzy jeden czyn zabroniony w art. 105
-nie chodzi tutaj o jednorazowe zachowanie się w dany sposób
-dotyczy to również zachowania ujętego w dyspozycji alternatywnej
-jeśli dana osoba po chwili dokonuje następnych czynności np. wyrzuca lub wylewa
-zachowania muszą mieścić się w ramach jednej decyzji i pozostawać w związku czasowo - przestrzennym
-dotyczy form popełniania czynu z których następna pochłania poprzednią
-reguła współukaranych czynów następnych lub uprzednich uznaje, że liczy się czyn główny
-czyny, które do niego doprowadzają są przez ten czyn wchłonięte
Zbieg przepisów a) rzeczywisty -oznacza, że jeden czyn człowieka narusza, więcej niż jeden przepis ustawy
-żaden z nich nie wyczerpuje zawartości czynu
-stosuje się eliminacyjny zbieg przepisów, który stanowi, iż należy stosować przepis o najsurowszej karze
-przepis surowszy eliminuje przepis łagodniejszy
-karę orzeka się na podstawie 1 przyjętego przepisu, a środki karne na podstawie wszystkich naruszonych
b) pozorny -są to sytuacje, które na pierwszy rzut oka wskazują naruszenie kilku przepisów, mimo iż tak nie jest -dla wyłączenia wielości ocen stosujemy zasady: *specjalności - przepis szczególny wyłącza przepis ogólny *konsumpcji - przepis pochłaniający uchyla przepis pochłaniany *subsydiarności - sprawca odpowiada na podstawie danego przepisu, jeśli dane czyny nie są zagrożone karą surowszą w innym przepisie
Zbieg wykroczenia z przestępstwem -czyn sprawcy narusza przepisy KW, innych działów PK, przepis dotyczący przestępstwa
-stosuje się zasadę idealnego zbiegu -jest tyle przestępstw i wykroczeń ile norm prawnych sprawca naruszył
-orzeka się karę za przestępstwo i wykroczenie, prowadzi dwa oddzielne postępowania
-jeżeli orzeczono karę lub środek karny tego samego rodzaju wykonuje się tę ten surowszy
-w razie uprzedniego wykonania kary lub środka łagodniejszego zalicza się to na poczet surowszych
-1 dzień aresztu to 1 dzień pozbawienia wolności, 2 dni ograniczenia wolności, grzywna od 20 d 150 zł


(…)

… dwa oddzielne postępowania
-jeżeli orzeczono karę lub środek karny tego samego rodzaju wykonuje się tę ten surowszy
-w razie uprzedniego wykonania kary lub środka łagodniejszego zalicza się to na poczet surowszych
-1 dzień aresztu to 1 dzień pozbawienia wolności, 2 dni ograniczenia wolności, grzywna od 20 d 150 zł
-nie zalicza się nawiązki i obowiązku naprawienia szkody
-podwójna odpowiedzialność nie jest, więc realizowana w praktyce
Zbieg wykroczeń
-jeżeli sprawca popełni kilka wykroczeń to nie orzeka się kary łącznej
-sprawca popełnia jedno wykroczenie
-jeżeli wykroczenia są w jednym wniosku o ukaranie
-lub w sądzie znajdują się różne wnioski dotyczące tego samego sprawcy -i zostaną rozpoznane na jednym posiedzeniu -skazuje się go na jedną karę w granicach zagrożenia przepisu, który przewiduje karę najsurowszą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz