Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - strona 3

Zasada konsumpcji w prawie karnym - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

LEX CONUMENS DEROGAT LEGI CONSUMPTAE ( ZASADA KONSUMPCJI )- Przepis konkurujący uchyla przepis konsumowany. PRZEPIS KONSUMUJĄCY- poznamy po tym, iż zawiera on cały WYMIAR BEZPRAWIA wyznaczony przez przepis konsumowany. W tym znaczeniu zakwalifikowanie czynu na podstawie przepisu konsumującego wyst...

Pozbawienie wolności - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

POZBAWIENIE WOLNOŚCI ( Art. 37 ) Należy do najstarszych środków penalnych. W starożytności i średniowieczu stanowiło przede wszystkim środek zapobiegający ucieczce przestępcy bądź też środek zastępczy za niektóre kary cielesne lub pieniężne...

Przedawnienie w prawie karnym - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

PRZEDAWNIENIE- Wyłącznie przedawnienia- przedawnieniu nie ulegają ( Art. 105 ): - zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości, - przestępstwa wojenne, Wynika też z Art. 43 K.- nie ulegają przedawnieniu zbrodnie wojenne i

Przepadek korzysci majątkowych - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

PRZEPADEK KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH OSIĄGNIĘTYCH Z PRZESTĘPSTWA ( Art. 45 ). Sąd obligatoryjnie orzeka przepadek a) korzyści majątkowej albo b) jej równowartości ( jeśli orzeczenie przepadku korzyści jest niemożliwe ) albo c) udziału sprawcy w korzyści majątkowej lub jej równowartości ( jeżeli jest o...

Typizacja wykroczeń - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2275

Typizacja wykroczeń -jest to opis czynu zabronionego w ustawie -konsekwencja zasady nulla contravencia sine lege (nie ma wykroczenia bez ustawy) -wykroczeniem może być czyn zabroniony przez ustawę karną obowiązującą w chwili jego popełnienia -...

Indywidualizacja odpowiedzailności karnej - omówienie zasady

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1512

ZASADA INDYWIDUALIZACJI ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ( Art. 21 §1- Okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną, uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Paragraf ten traktuje o indywidualizacji odpowiedzialność karnej, gdy chodzi o przypisanie winy...

Przestępstwo - bójka i pobicie - analiza

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

BÓJKA I POBICIE- Art. 158 Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy, 2) branie udziału w bójce lub pobiciu, - pozostawanie w obrębie zdarzeń, - podawanie narzędzi walczącym, - zachęcanie walczą...

Ciąg przestępstw - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

CIĄG PRZESTĘPSTW ( Art. 91 ) a) dwa lub więcej przestępstw, b) przestępstwa te muszą być popełnione w krótkich odstępach czasu c) sprawca popełnia je w podobny sposób, W PODOBNY SPOSÓB- - stałe wykorzystywanie powtarzającej się sytuacj...

Bezprawność

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1120

BEZPRAWNOŚĆ: Nie można mówić o bezprawności bez zakazu czy nakazu wyrażonego w ustawie., ale bywa tak, że czyn, choć wykazuje wszystkie znamiona, ale bezprawny nie jest. Odwołanie się do spójności systemu prawa - prawo karne nie może zakazać czegoś, co jest dozwolone w innych gałęziach prawa, ale ...

Orzecznictwo jako źródło prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

ORZECZNICTWO jako źródło prawa: Uprawnienie „prawo kształtujące” ma Trybunał Konstytucyjny - jego orzeczenie ma charakter ostateczny i powszechnie obowiązujący. (jeśli jest niezgodna ustawa/przepis to znika i już). Przypadki związania ...