Bezprawność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezprawność - strona 1 Bezprawność - strona 2

Fragment notatki:

BEZPRAWNOŚĆ:
Nie można mówić o bezprawności bez zakazu czy nakazu wyrażonego w ustawie., ale bywa tak, że czyn, choć wykazuje wszystkie znamiona, ale bezprawny nie jest.
Odwołanie się do spójności systemu prawa - prawo karne nie może zakazać czegoś, co jest dozwolone w innych gałęziach prawa, ale i w samym KK.
Sposoby odróżniania wypełniania znamion od bezprawności:
Spójność systemu prawa
Społeczna szkodliwość - korektę stanowią kontratypy.
Określenie znamion czynu zabronionego
+ przypadki strzału poza cel to kontratypy. Mają 2 cechy:
Wykazują wszystkie znamiona czynu zabronionego
Pewne dodatkowe wiadomości (określenie okoliczności, w których wypełnienie znamion przestaje być społecznie szkodliwe ma inne znaczenie).
Problem:
Czy okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy - czyny, które nie są nieporządane) muszą być zawarte w ustawie?
Prof. Wolter uważa, że można dopuścić pozaustawowe czynniki (kontratypy) np. zwyczaj.
Racje są podzielone. Nie jest możliwe umieszczenie wszystkich kontratypów, bo nasza wiedza jest niewystarczająca by określić kontratypy w ustawie.
Przykład kontratypu:
Ryzyko - działalność gospodarcza związana jest z ryzykiem. Sądy muszą radzić sobie z oceną prawnokarną. Do 1969r. brano pod uwagę kontratypy pozaustawowe (potem powstał nowy kodeks).
Prof. Gardocki: obywatel ma prawo wiedzieć, czy czyn jest bezprawny.
Czyn jest bezprawny jeśli:
Odpowiada opisowi czynu zabronionego;
Porządek prawny nie zawiera przyzwolenia czy nakazu takich czynów.
Kontratypy:
Obrona konieczna
Stan wyższej konieczności
Ryzyko
Art. 25 - Kontratyp obrony koniecznej: § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. § 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. § 3. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. Nie popełnia przestępstwa - zwrot, którym wyraża brak któregokolwiek z bytów przestępstwa (np. czyn nie jest bezprawny, nie ma zbyt wysokiej społecznej szkodliwości);
Nie podlega karze - wyraża myśl, że wypełniono wszystkie znamiona przestępstwa, ale z powodu pewnych przesłanek ustawodawca daje tamę karania; wyraża obowiązek po stronie sędziego; sąd może: jest przestępstwo, ale występuje luz decyzyjny - swoboda wyboru sędziego;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz