Pozbawienie wolności - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozbawienie wolności - opracowanie  - strona 1 Pozbawienie wolności - opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

POZBAWIENIE WOLNOŚCI ( Art. 37 )
Należy do najstarszych środków penalnych. W starożytności i średniowieczu stanowiło przede wszystkim środek zapobiegający ucieczce przestępcy bądź też środek zastępczy za niektóre kary cielesne lub pieniężne. Początkowo istniały domy poprawcze, później przekształciły się we więzienia o fatalnych warunkach higienicznych. Angielski penitencjarysta John Howard w swoim dziele "O stanie więzień" ( 1777 ) przedstawił fatalny stan więziennictwa, ale także sformułował liczne postulaty zmierzające do humanizacji wykonania kary pozbawienia wolności. W XVIII w. wykształciły się różne systemy wykonywania kary pozbawienia wolności:
a) pensylwański ( filadelfijski, celkowy )- pełne odosobnienie skazanych w celach. Sprzyjać miał pokucie i poprawie moralnej, ale prowadził jedynie do degeneracji psychicznej i fizycznej,
b) auburnski ( milczenia )- w więzieniu w Auburn ( stan Nowy Jork )- skazani pracowali w dzień wspólnie, objęci byli jednak nakazem całkowitego milczenia, w nocy umieszczani byli w osobnych celach. Byli tak samo psychicznie odosobnieni jak w systemie celkowym.,
c) klasowy ( markowy )- Alexandra Macconochiego- kara pozbawienia wolności podzielona była na klasy- od pełnej izolacji skazanego poprzez złagodzone warunku wykonywania aż do warunkowego zwolnienia, przejście z jednej klasy do drugiej uzależnione było od osiągniętych wynikach w pracy oraz poprawy wyrażanej w punktach ( markach ),
d) irlandzki ( Walter Federic Crofton )- odszedł od formalnych, sztywnych zasad przechodzenia skazanych do kolejnych klas kary pozbawienia wolności. Wprowadził etap pośredni- zakład przejściowy, który poprzedzał warunkowe zwolnienie ( wolna progresja )
Karę wymierza się w miesiącach i latach
Wyjątkowo można orzec zastępczą karę pozbawienia wolności ( za grzywnę lub ograniczenie wolności ) w tygodniach lub dniach Granice:
- minimalna- 1 miesiąc,
- najdłużej 15 lat.
Orzekając karę pozbawienia wolności sąd fakultatywnie określa ( Art. 62 ):
- rodzaj i typ zakładu karnego, w którym skazany ma odbywać karę,
- system terapeutyczny wykonania kary. 25 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI Wg SN ( 1979 ) ma charakter wyjątkowy i powinna być wymierzana, gdy nawet 15 lat pozbawienia wolności nie byłoby wystarczające dla realizacji wszystkich celów kary. Karę 25 lat pozbawienia wolności należy wymierzać za przestępstwa o wielkim ładunku społecznej szkodliwości, popełnione w szczególnie odrażających okolicznościach, wobec znacznie zdemoralizowanego sprawcy, który w związku z tym powinien być poddany długotrwałemu procesowi resocjalizacji. DOŻYWTONIE POZBAWIENIE WOLNOŚCI Kara ma pełnić funkcję zabezpieczenia społeczeństwa przed najgroźniejszymi przestępcami, czyniąc zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości w razie popełnienia najcięższych zbrodni.

(…)

… pozbawienia wolności.
Wyjątki:
Granica maksymalna- 2 lata.
Odbywa się ją w przeznaczonym do tego zakładzie karnym, w czasie odbywania kary skazany podlega także szkoleniu wojskowemu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz