kary - omówienie (Isem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kary - omówienie (Isem) - strona 1 kary - omówienie (Isem) - strona 2

Fragment notatki:

Kary
w prawie karnym mówimy o tzw. karze kryminalnej  jest to sobista dolegliwość ponoszona przez sprawcę jako odpłata za popełnione przestępstwo, wyrażająca potępienie popełnionego przez niego czynu i wymierzana w imieniu państwa przez sąd
katalog kar (pierwszeństwo mają mieć kary nie związane z pozbawieniem wolności) :
grzywna [kara fakultatywna (nie jest obligatoryjna - sąd może, ale nie musi)]  wymierzana w stawkach dziennych
etap 1.  sąd ustala ilość stawek (od 10 do 360)
etap 2.  sąd ustala wysokość jednej stawki (od 10 zł do 2000 zł) + na ten etap wpływają możliwości zarobkowe (wypłacalności) przestępcy
+ ! 1  wcześniejsze kodeksy przewidywały (oprócz w.w. grzywny w stawkach dziennych) również grzywnę kwotową  sąd wskazywał w wyroku wysokość kwoty pieniężnej, którą skazany miał obowiązek uiścić na rzecz S.P. + ! 2  grzywna może mieć charakter samoistny  gdy jest przewidzianą w sankcji karą za dane przestępstwo albo wymierzona mimo, że nie jest przewidziana w sankcji  jeżeli sąd odstępuje od wymierzenia kary pozb.wol. lub nadzwyczajnie łagodzi karę
+ ! 3  grzywna może być również orzeczona obok terminowej kary pozb.wol. (do 15)  jeżeli sprawca dopuścił się przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub taką korzyść osiągnął
+ ! 4  grzywnę można również orzec obok kary pozb.wol. lub ogr.wol.  jeżeli warunkowo zawiesza się wykonanie kary ograniczenie wolności  wymierzane w miesiącach
jest to nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne od 1 miesiąca do 12 miesięcy
wymiar pracy  od 20 do 40 godzin miesięcznie (gdy osoba nie pracuje)
gdy osoba już pracuje to potrąca się z jej wynagrodzenia od 10% do 25%
+ ! 1  skazany w czasie odbywania kary ogr.wol. :
nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu
ma obowiązek wykonywać pracę wskazaną przez sąd
ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary pozbawienie wolności  polega na odseparowaniu skazanego od społeczeństwa i umieszczeniu go w odpowiednim zakładzie karnym. Wykonywanie kary pozb.wol. ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa
IIIa.) kara terminowa pozbawienia wolności  od 1 miesiąca do 15 lat  jest to górna, nieprzekraczalna granica (nawet gdy jest obostrzenie). Jest to kara izolacyjna, wymierzana w miesiącach i latach
IIIb.) 25 lat pozbawienia wolności ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz