System terapeutyczny

Systemy podawania leków - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1127

Inhalatory ciśnieniowe Inhalatory proszkowe Inne inhalatory Systemy terapeutyczne S stem terape t c ne...

Pozbawienie wolności - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

( Art. 62 ): - rodzaj i typ zakładu karnego, w którym skazany ma odbywać karę, - system terapeutyczny...

Podstawy prawne resocjalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1302

mu funkcjonować później w społeczeństwie. System terapeutyczny - alkoholicy, narkomani, inne środki odurzające...

Kara pozbawienia wolności

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

. Jeżeli zachodzą warunki określone w art. 96, skazanego przenosi się do odbywania kary w systemie terapeutycznym...

Rozwój motoryczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2842

zdrowego dziecka i w każdej normalnej rodzinie - stworzyła ona system terapeutyczny. Podstawowe...

Kodeks karny wykonawczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

, a także orzeczonego systemu terapeutycznego wykonywania kary może orzec tylko sąd penitencjarny, z zastrzeżeniem...