Psychologia ogólna - pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 3388
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia ogólna - pytania na egzamin - strona 1 Psychologia ogólna - pytania na egzamin - strona 2 Psychologia ogólna - pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

  1  Psychologia osobowości  Propozycje pytań 2008/9 przygotowane przez studentów      Pytania – wykłady + podręcznik:    1.  Im większa rozbieżność między „ja realnym” a „ja idealnym”, tym:  a)  wyższy poziom neurotyzmu  b)  niższy poziom neurotyzmu  c)  wyższy poziom psychotyzmu  d)  niższy poziom psychotyzmu    2.  Zaznacz zdanie prawdziwe:  a)  zaburzenia osobowości rozpoczynają się w okresie adolescencji i dorosłości  b)  zaburzenia osobowości rozpoczynają się w okresie dzieciństwa, nie ujawniają się w okresie  dorosłości  c)  zaburzenia osobowości rozpoczynają się tylko i wyłącznie w okresie dzieciństwa  d)  zaburzenia osobowości rozpoczynają się w okresie dzieciństwa i adolescencji     3.  Grupę „A” zaburzeń osobowości wg DSM IV charakteryzuje brak bliskich związków z  innymi, emocjonalny chłód i tendencje do nietypowego postrzegania rzeczywistości. Która z  wymienionych osobowości nie pasuje do tego opisu?  a)  osobowość anankastyczna  b)  osobowość paranoiczna  c)  osobowość schizotypowa  d)  osobowość schizoidalna     4.  Które z poniższych opisuje osobowość schizoidalną:  a)  stałe napięcie i niepokój  b)  poszukiwanie docenienia  c)  preferencja samotnictwa  d)  wykorzystywanie innych do osiągnięcia swych celów    5.  Pedanteria i perfekcjonizm są charakterystyczne dla osobowości:  a)  paranoicznej  b)  anankastycznej  c)  schizotypowej  d)  histrionicznej     6.  Pojęcie  typu  odnosi się do skupienia wielu różnych cech. W porównaniu z pojęciem  cechy ,  pojęcie typu zakłada większy stopień regularności i ogólności zachowania. Który z  poniższych zestawów opisujących ludzi odnosi się do pojęcia  typu ?  a)  uczciwy i odważny  b)  introwertywny i zabawny  c)  poważny i odważny  d)  introwertywny i ekstrawertywny    7.   W której z niżej wymienionych teorii motywacji zwraca się uwagę na potrzebę spójności?   a)  W modelu redukcji i napięcia.  b)  W poznawczych teoriach motywacji.    2  c)  W modelu przynętowym.  d)  W modelu wzrostu i samoaktualizacji.    8.  W teorii osobowości pojęcie związane z motywacyjnymi aspektami osobowości to:  a)  struktura  b)  zakres  c)  dynamika  d)  wierność    9.  Który z wymienionych modeli psychoanalizy Z. Freuda mówi o strukturach psychicznych:  id, ego, superego?  a)  model strukturalny  b)  model topograficzny  c)  model rozwojowy  d)  model dynamiczny    10.  Według modelu rozwojowego (genetycznego) takie cechy jak systematyczność, upór i  oszczędność są charakterystyczne dla osobowości:  a)  fallicznej  b)  produktywnej (twórczej)  c)  analno-retencjynej 

(…)

… i mają zintegrowany system poznawczy
b) złożone poznawczo i mają zintegrowany system poznawczy
c) złożone poznawczo i mają optymalnie zintegrowany system poznawczy
d) proste poznawczo i mają optymalnie zintegrowany system poznawczy
7
54. Do przejawów osobowości autorytarnej należy:
a) brak uległości wobec autorytetów
b) etnocentryzm
c) optymistyczna wizja człowieka
d) intracepcja
55. Funkcją dogmatycznego systemu…
… wyznaczany jest przez:
a) świadomość
b) odpowiedzialność
c) podporządkowanie
d) odpowiedzi a i b są poprawne
19. Stylem atrybucji zdarzeń nie jest:
a) samoutrudnianie
b) myślenie kontrfaktyczne
c) sublimacja
d) autonarracja
20. Głównym przejawem osobowości autorytarnej jest:
a) antyintracepcja
b) etnocentryzm
c) pesymistyczna wizja ludzkiej natury
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
21. Wiedza osobista…
… rzeczywistości kieruje się:
a) id
b) ego
c) superego
d) żadne z powyższych
12. Zaburzenia wydzielania dopaminy w mózgu obserwuje się u:
a) geniuszy
b) osób cierpiących na schizofrenię
c) osób cierpiących na chorobę Alzheimera
d) odpowiedzi A) i B) są poprawne
13. Które z poniższych zdań nie odnosi się do psychoanalitycznego ujęcia nieświadomości?
a) nacisk na nielogiczne i irracjonalne procesy nieświadomości
b…
… psychologicznymi głównymi u
pragmatyka będą:
a) intuicja i uczucia
b) myślenie i intuicja
c) percepcja i uczucia
d) myślenie i percepcja
18. Kto jako pierwszy do psychologii wprowadził pojęcia ekstrawersja i introwersja?
a) Anna Freud
b) Carl Gustaw Jung
c) Carl Rogers
d) Hans J. Eysenck
19. Według teorii C. Rogersa proces, w którym doświadcza się bodźca bez uświadomienia go
sobie to:
a) zniekształcenie
b…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz