Psychologia ogólna

note /search

Psychologia Justyna Pawlak

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 3108

MOTYWACJA Rola motywacja w działaniu człowieka: inicjacja/mobilizacja, ukierunkowanie, podtrzymywanie Warunki wzbudzenia motywacji:sens działania, szansa osiągnięcia, aktualny podmiotowy stan psychofizyczny Cechy procesu motywacyjnego:natężenie ( siła), intensywność, wielkość Ukierunkowanie:...

Drama w nauczaniu i wychowaniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1218

1. Istota dramy. Termin „ drama” pochodzi od staropolskiego „ drao” i oznacza - działam, usiłuję. Słowo „rola” kojarzy się nam ze sztuką teatralną. I rzeczywiście drama ma cos z teatru. W Polsce zaczęła się rozwijać w połowie lat osiemdziesiątych dotarła do nas poprzez angielski teatr edukacyjny. N...

Edukacja w perspektywie ideologii politycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1316

XI EDUKACJA W PERSPEKTYWIE IDEOLOGII POLITYCZNEJ DOMINUJĄCE IDEOLOGIE : KONSERWATYZM LIBERALIZM RADYKALIZM KONSERWATYZM - jako ideologia polityczna Conservare łać. utrzymywać , zachowywać Jest ideologią zmierzającą do utrwalenia zastanego porządku społecznego. Odwołując się do uniwersalnych wart...

Edukacja jako przedmiot badań pedagogiki i jej subdyscyplin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 3857

I EDUKACJA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ PEDAGOGIKI I JEJ SUBDYSCYPLIN Nazwa i treść PEDAGOGIKA - pochodzi z j. Greckiego - pais -chłopiec , dziecko - ago -prowadzić Czynność wychowywania dzieci ( sztuka prowadzenia człowieka po jego pełni człowieczeństwa ) Odnosi się do działalności praktycznej , co jest ...

Pedagogika krytyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 5775

PEDAGOGIKA KRYTYCZNA ( EMANCYPACYJNA JAKO RADYKALNA OPCJA MYŚLENIA O EDUKACJI ) ŹRÓDŁA PEDAGOGIKI KRYTYCZNEJ Pedagogika krytyczna - wyrasta na bazie radykalnej krytyki oświaty Teorie socjologiczne  które pokazują , że szkoła oparta bankowej koncepcji edukacji doprowadza do odtwarzania nierównoś...

Pedagogika naukowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2331

IX PEDAGOGIKA NAUKOWA Socjologia jako pierwsza stała się nauką społeczną Scjentystyczny paradygmat ( wzorzec mowy ) naukowości ( miał swoje źródła w filozofii pozytywizmu XIX w ) EPISTEMOLOGIA  teoria wiedzy Wiodącą postacią w rozwoju scjentystycznego paradygmatu jest August Comte wyznaczył nauk...

Pedagogika w perspektywie adaptacyjnej, emancypacyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 2975
Wyświetleń: 5691

PEDAGOGIKA W PERSPEKTYWIE ADAPTACYJNEJ , EMANCYPACYJNEJ TYPY RACJONALNOŚCI PEDAGOGIKI RACJONALNOŚĆ - pojęcie racjonalności „ odnosi się do koncepcji doświadczania świata , którą dysponuje każdy człowiek „ Racjonalność jako głęboka struktura doświadczenia , wyznacza możliwości interpretacyjne człowi...

Pedagogika jako dyscyplina naukowa i jej przedmiot

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4060

III PEDAGOGIKA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA I JEJ PRZEDMIOT Pedagogika naukowa zaczęła funkcjonować pod nazwą nauk pedagogicznych. Za wielością owych nauk skrywa się scjentystyczne założenie , że każda z tych nauk opisuje jakiś wycinek rzeczywistości wychowawczej i stanowi niezbędny element opisu tej rz...

Piaget- rozwój poznawczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3199

Wykład 5.TEORIA J.PIAGETA ROZWÓJ POZNAWCZY PODSTAWOWE POJĘCIA - INTELIGENCJA - ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO OTOCZENIA - ROZWÓJ INTELEKTUALNY - ADAPTACJA STRUKTUR POZNAWCZYCH (SCHEMATÓW I OPERACJI) DO WYMAGAŃ ŚRODOWISKA 1. SCHEMAT - WEWNĘTRZNA REPREZENTACJA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI FIZYCZNYCH I UMY...

Psychologia rodziny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2324

Przedmiotem zainteresowania psychologii rodziny jest rodzina - najczęściej aktualnie ujmowana jako system rodzinny, charakteryzujący się pewnym zespołem norm, zasad czy hierarchii, określonymi środkami podtrzymującymi spójność czy żywotność systemu oraz określonymi celami, a więc danymi sposobami z...