Pedagogika naukowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika naukowa  - strona 1 Pedagogika naukowa  - strona 2 Pedagogika naukowa  - strona 3

Fragment notatki:

IX PEDAGOGIKA NAUKOWA Socjologia jako pierwsza stała się nauką społeczną
Scjentystyczny paradygmat ( wzorzec mowy ) naukowości ( miał swoje źródła w filozofii pozytywizmu XIX w ) EPISTEMOLOGIA  teoria wiedzy Wiodącą postacią w rozwoju scjentystycznego paradygmatu jest August Comte wyznaczył naukowy wzorzec
Przedmiotem nauki ( tym co bada ) mają być fakty i powiązania między nimi tzn. to co rzeczywiście się zdarza :
Faktem jest to co jest dane w bezpośrednim doświadczeniu ( to co mogę uchwycić za pomocą zmysłu np.:to co zobacze )
Nauka ma się zajmować ustalaniem związku pomiędzy faktami wyjaśnianie
Badanie faktów ma dać podstawę dla ich przewidywania
ZAŁOŻENIA FILOZOFICZNE ( EPISTEMOLOGICZNE ) SCJENTYZM  jedynym z jego założeń jest naturalizm , który ma wpływ na postrzeganie człowieka , człowiek jest jako element świata przyrody , posiada stałą naturę i jego rozowjem rządzą stałe prawa , które można określić
NATURALIZM  odwołuje się do pojęcia niezmiennej ludzkiej natury , jako stałej normy , ze względu na którą powinien być organizowany proces wychowania. Szczególną odmianą naturalizmu jest psychologizm.
OBIEKTYWIZM  (kolejna cecha scjentyzmu ) oznacza , że nauka jest i powinna być wolna od wartości. Zakłada się , że nauka jest dobra, prawdziwa , ma służyć człowiekowi , ideał nauki pozytywnej odrzuca zdania normatywne : nauka winna pozostawać wolna od wartości.
UTYLITARYZM  założenie , że wiedza naukowa jest wiedzą pewną a jednocześnie jest to wiedza skuteczna , przydatna do kontrolowania zjawisk Pedagogika naukowa prowadzi swoje badania w oparciu o reguły empiryzmu logicznego , jest to droga , która rozpoczyna się dostrzeżeniem ( rejestracji danych ) faktów , poprzez wyjaśnianie związku pomiędzy faktami , do formułowania naukowych twierdzeń o charakterze praw naukowych. KRYTYKA
ASPEKTY NORMATYWNE:
Pedagogika nie spełnia postulatu nauki wolnej od wartości . Dwa przykłady pedagogicznego normatywizmu: socjologizm pedagogiczny - społeczeństwo jest “ wartością “ , dzieki której staje się “ człowiekiem “ pragmatyzm - eksponuje kategorię działania jako wartość wyznaczającą kształt i przebieg procesu wychowania
W świetle krytyki pedagogiki naukowej , pedagogika jawi się jako dyscyplina , która nie spełnia wymogów stawianych nauce rozumianej pozytywistycznie . Nie można jednak stąd wyciągać wniosku , że pedagogika nie jest nauką , a jedynie , że nie jest nią w pozytywistycznym sensie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz