Pojęcia na egzamin - wprowadzenie do pedagogiki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2177
Wyświetleń: 7112
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia na egzamin - wprowadzenie do pedagogiki - strona 1

Fragment notatki:

Dokument zawiera materiały z przedmiotu wprowadzenie do pedagogiki. Zajęcia prowadzi mgr Magdalena Kucińska. Notatka ma 13 stron i porusza zagadnienia takie jak: wiedza potoczna, wiedza naukowa, wiedza filozoficzna, wiedza teologiczna, pedagogika tradycyjna, pedagogika współczesna, kultura, trauma kulturowa, dziedziny kultury, modele nauki, pedagogika humanistyczna, pedagogika empiryczna, paradygmat, paradygmat naukowy, paradygmat edukacyjny, paradygmat metodologiczny, paradygmaty pedagogiki humanistycznej, paradygmaty pedagogiki empirycznej, paradygmaty pedagogiki krytycznej, doktryny pedagogiczne, ideologia edukacyjna, pedagogia, dyscyplinaryzacja. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: instytucjonalizacja, naturalizm, antynaturalizm, pozytywizm, wiedza pozytywna, społeczne tworzenie rzeczywistości, świadomość społeczna, światopogląd, metody badań, teorie naukowe, teorie empiryczne, teorie średniego zasięgu, teorie ogólne, procesy edukacyjne, procesy naturalnego wzrastania, procesy celowościowe, procesy uspołecznienia, procesy wrastania, kształcenie, procesy uspołecznienia, kolektywizacja, polityzacja, nacjonalizacja, etatyzacja, globalizacja, system oświatowy, polityka oświatowa, podmioty edukacji, funkcje systemu oświatowego, dyskurs edukacyjny, rewolucja, rewolucja naukowo-techniczna, rewolucja informatyczna, rewolucja podmiotów.

RÓŻNE RODZJE WIEDZY O EDUKACJI.
Wiedza potoczna - zbiór osobistych i przypadkowych danych, informacji i spostrzeżeń. Cechuje ją: fragmentaryczność, niespójność, pochopność, apodyktyczność, a jej zasadniczą wartością jest to, że daje jednostce poczucie rozumienia siebie i świata.
Wiedza naukowa - przekonania i poglądy, które oceniamy w kategoriach „prawdziwe - fałszywe”, żądając ich legitymizacji zgodnie z procedurami wytwarzania wiedzy naukowej, przy zastosowaniu akceptowanych metod uzyskiwania danych i informacji.
Najważniejsza jest wiedza potoczna. Różnice pomiędzy wiedzą potoczną a naukową:
- wiedzy naukowej praktycznie nie ma, korzystanie z niej jest bardzo trudne.
- nauka jest bardzo ważna, lecz nie wielu może z niej korzystać.
- przedmiotem zainteresowań jest to, co ludzie wiedzą.
Wiedza filozoficzna - dziedzictwem starożytnej filozofii greckiej jest podstawowa aporia (we współczesnych zasobach leksykalnych stosuje się dla oznaczenia takich kwestii spornych, które mogą być rozwiązane w sposób przeciwstawny do siebie, odrębny, a żadne z tych rozwiązań nie może zostać w pełni zaakceptowane ani w pełni wykluczone i odrzucone). Związana z praktyką edukacyjną, dająca się przedstawić na continuum, którego jeden koniec wyznacza pojmowanie edukacji jako urabiania indoktrynacji (uświadomienie, wpajanie przekonań) (według określonych ideałów i wzorców), a drugi koniec wyznacza pojmowanie edukacji jako wartości autotelicznej, związanej z doskonaleniem, formowaniem, wydobywaniem tego, co stanowi o istocie i naturze człowieka, czyli ujawnianie potencjału ontogenetycznego (zespół przemian zachodzących w ciągu życia człowieka) i filogenetycznego (rozwój) tkwiącego w człowieku.
Wiedza teologiczna - odnosi się do świętego Tomasza z Akwenu. Poglądy systemu tomistycznego: - sensem istnienia człowieka jest szczęście - dążeniu do osiągnięcia tego celu powinno sprzyjać wykorzystanie potencjału intelektualnego człowieka
- rozwojowi intelektualnemu człowieka najlepiej służy instytucja szkoły
- wpajanie wartości duchowych
- posiadanie wiedzy nie jest tożsame z byciem moralnym
- oryginalnym postu

(…)

… treści nauczania w określonej szkole filozoficznej. Treść nauczania nazywamy doktryną. Znaczenie współczesne potoczne- potocznie pojęciem tym oznacza się zespół poglądów oderwanych od życia (doświadczenia i rzeczywistości) narzucanych z intencją indoktrynowania współczesne w nauce- we współczesnej pedagogice doktryną nazywa się autorską koncepcję celowościowego procesu edukacyjnego ( wychowania…
… USPOŁECZNIENIA Kolektywizacja - proces socjalizacji wtórnej; istnienie w grupach społecznych, w tym polityczność związana z przynależnością do danej grupy społecznej; a) nacjonalizm, szowinizm, anty- (np. semityzm)- grupy formalne i nieformalne, nadmiar prowadzi do powstawania grup przestępczych b) wykorzenienie z więzi narodowych, ahistoryczność- nie jesteśmy w stanie tworzyć grup społecznych Polityzacja…
… Procesy uspołecznienia - polityzacja, biurokratyzacja, profesjonalizacja, etatyzacja, globalizacja, nacjonalizacja, kolektywizacja PROCESY NATURALNEGO WRASTANIA I WZRASTANIA Socjalizacja pierwotna - uspołecznienie przez rodzinę Socjalizacja wtórna - uspołecznienie przez społeczność lokalną Kulturacja - proces wrastania w kulturę i przygotowanie się do roli jej odbiorcy, kontynuatora (nosiciela i strażnika dorobku kultury, tradycji, wartości), kontestatora i twórcy Akulturacja - proces jakościowych i wieloaspektowych zmian kulturowych wywołanych przenikaniem się odmiennych systemów kultury. Inkulturacja - proces zmian kulturowych wywołanym wzajemnym przenikaniem się różnych systemów kulturowych Enkulturacja - obejmuje aspekty uczenia się ,które czynią człowieka istotą społeczna zakorzeniona…
… społecznego zorganizowania, anarchia Globalizacja - wprowadzenie w problemy globalne, dotyczy zagadnień obejmujących swym zasięgiem wszystkich mieszkańców Ziemi, w tym ochrony środowiska; a) kosmopolityzm, marginalizacja osobistych i b) zaściankowość, partykularyzm SYSTEMY System oświatowy- organizacja służąca upowszechnieniu w społeczeństwie wykształcenia ogólnego i zawodowego (kształtowaniu przydatności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz