Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

note /search

Zadowolenie z pracy, motywacja, rekrutacja

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia pracy i organizacji
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4004

Tematy, jakie omówiono, w niniejszej notatce to m.in.: zadowolenie z pracy jako element jakości życia; mechanizmy wpływu poszczególnych czynników osobowych i środowiskowych na poziom zadowolenia z pracy; stanowisko pracy a poziom zadowolenia z pracy; płeć a poziom zadowolenia z pracy. A także m.in....

Prawo własności intelektualnej - Podział prawa autorskiego

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawo autorskie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2982

Podział prawa autorskiego : 1)UTWORY: a)nazwane wymienione w ustawie b)nienazwane odwrotnie, a)na wielkość wkładu twórcy b)niesamoistne czli na zależne(wkład autora dzieła pierwotnego większy niż mój) i z zapożyczeniem (mój wkład większy niż autora) PRAWA MAJATKOWE : chroni rzeczy majatkowe,e...

Pedagogika ogólna - Orientacja humanistyczna

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 6013

1. Trzy poziomy reprezentacji świata. Rozwój poznawczy człowieka polega na przechodzeniu do coraz wyższych poziomów reprezentacji świata. a) Reprezentacja enaktywna ( umiejętność sprawnego działania pozwalającego do „zrobienia czegoś”, reakcja wyuczonych metodą „prób i błędów”). b) Reprezentac...

Konspekt zajęć plastycznych

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Edukacja plastyczna z metodyką
Pobrań: 490
Wyświetleń: 5446

Prowadzonego na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przez Renata Uzarska-Bielewska. Notatka zawiera 2 strony. zagadnienie plastyczne (obserwacja i doświadczenie) -obserwacja natury -zapoznanie dzieci z intensywnością barw -zapoznanie dzieci z techniką druku liściowego wiadomośc...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wiedza o języku
Pobrań: 931
Wyświetleń: 4263

...Na pozór kwestia wydaje się prosta: produkty operacji słowotwórczych (derywacyjnych) pomnażają słownik (np. domek, domownik, domostwo, psina), produkty operacji fleksyjnych (formy fleksyjne) stanowią doraź­nie tworzone człony wypowiedzeń (domem, domownikowi, w domostwie, psiną). Trudność pows...

Nowe wychowanie Deweya

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3689

„ NOWE WYCHOWANIE” JOHNA DEWEYA Stopnie formalne 1. Doprowadzanie do odczucia trudności 3. Wysunięcie hipotezy 5. Działanie zgodnie z hipotezą. 2. Sformułowanie problemu 4. Weryfikacja logiczna lub/i empiryczna hipotezy Pełny akt myślenia 1. Pojawienie się problemu; 2. Definiowanie problemu; 3. Pr...

Filozofowie w pigułce

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Historia filozofii
Pobrań: 966
Wyświetleń: 6811

...5. PARMENIDES szkoła filozofia eleacka ( 540 – 470 p.n.e.) 6.  ZENON Z ENEI filozofia eleacka ( 490 – 430 p.n.e.) 7. EMPEDOKLES filozofia eleacka ( 490 – 430 p.n.e.) 8. DEMOKRYT Z ABDERY ... STAROŻYTNOŚĆ: 1.       TALES był HILOZOISTĄ - jońska filozofia przyrody, Zasadą (arche) jest woda,...

Opracowanie materiałów zaliczeniowych w pigułce

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 7238

1. Jerzy Topolski – Wprowadzenie do historiiZ źródeł historycznych czerpiemy wiedzę o przeszłości jednak nie są one odbiciem przeszłości. Możemy uzyskać jedynie dokładne lub mniej wiarygodne informacje. Źródła historyczne są ...

Doktryny pedagogiczne - komplet notatek z wykładów

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 2240
Wyświetleń: 7896

...Geneza procesów wychowania i kształcenia jako praktyki społecznej (dwa wątki): 1. Wątek biologiczno-pielęgnacyjny a. Prokreacja i opieka nad potomstwem (czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze; więź empatyczna matki z dzieckiem) 2. Wątki społeczno-kulturowe a. Konieczność budowania więzi spo...

Komplet notatek z wykładów

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 5390

...Jean Rousseau- „dziecko nie jest miniaturą człowieka dorosłego”; dziecko inaczej myśli, spostrzega świat; istotne jest zwrócenie uwagi na to , że nie można od dziecka oczekiwać podobnego sposobu zachowania jak u osób dorosłych; twierdził, ...