Doktryny pedagogiczne - komplet notatek z wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 7518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryny pedagogiczne - komplet notatek z wykładów - strona 1 Doktryny pedagogiczne - komplet notatek z wykładów - strona 2 Doktryny pedagogiczne - komplet notatek z wykładów - strona 3

Fragment notatki:...Geneza procesów wychowania i kształcenia jako praktyki społecznej (dwa wątki):
1. Wątek biologiczno-pielęgnacyjny
a. Prokreacja i opieka nad potomstwem (czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze; więź empatyczna matki z dzieckiem)
2. Wątki społeczno-kulturowe
a. Konieczność budowania więzi społecznej i dziedzictwa kulturowego w każdej jednostce ludzkiej i w każdym pokoleniu
b. Zjawisko wychowania zapewnia trwanie dziedzictwa kulturowego...

...Trzy główne nurty myśli socjalistycznej
1. Socjalizm właściwy (hasło: każdemu według jego zasług, apologia pracy, krytyka nierówności) – współcześnie ewolucja socjaldemokracji
2. Komunizm (bardziej radykalny, likwidacja własności prywatnej, kontrola produkcji i podziału dóbr, założenia rewolucyjne)
3. Anarchizm (likwidacja własności prywatnej, odrzucenie państwa, budowa dobrowolnych zrzeszeń)
Ideologie edukacyjne w XIX i XX wieku cywilizacji zachodniej:
1. Zbiór idei i przekonań wyznawanych przez grupę na temat ludzi na temat formalnych ram edukacji, zwłaszcza szkolnictwa (Roland Meighan)
2. Odnoszą się do społecznej praktyki edukacyjnej
3. Doktryny pedagogiczne XIX i XX w. wpisują się (mniej lub bardziej radykalnie) w jedną z wymienionych ideologii...

...Racjonalność techniczna (istrumentalna):
przejawia się w nacisku na kontrole konformizm i standaryzowany program szkolny
procesy celowościowe jako środek osiągania danych celów w rezultacie kwestie edukacjune definiuje się w kategoriach problemów technicznych zorientowanych na zwiekszenie skuteczności
uczenie się Olega na przyswajaniu z gory określonych wiadomości i umiejętności
nauczanie sprowadzone zostaje do efektywnego posługiwania się standaryzowanymi celami i środkami....

22.02.2012
Doktryna pedagogiczna jako forma paradygmatu edukacyjnego
Ideologia edukacyjna
Idee lub poglądy osób, grup, klas społecznych czy całych narodów na temat edukacji, wyrażające ich interesy
Podstawa różnych działań praktycznych w edukacji bądź wyznacznik określonych zachowań społecznych (Leksykon PWN, Śliwerski, Milerski)
Ideologia edukacyjna jako wytwór intelektualny określonego człowieka - doktryna pedagogiczna
Doktryna
W starożytności synonim określający treść nauczania w określonej szkole filozoficznej np.: jońskiej, platońskiej i in.
Potocznie - zespół poglądów oderwanych od życia (doświadczenia i rzeczywistości) narzucanych z intencją indoktrynowania (narzucania komuś własnych opinii, przekonań i poglądów) [Hejnicka-Bezwińska]
Doktryna pedagogiczna
Współcześnie to autorska koncepcja celowościowego procesu edukacyjnego (wychowania, kształcenia, nauczania, uczenia się)
Zawiera:
Opis i uzasadnienie celów
Opis systemu oddziaływań mających uzasadnienie w teoriach naukowych
Dyrektywy praktycznego działania
Wychowanie i kształcenie jako procesy celowościowe:
Główny przedmiot zainteresowań pedagogiki tradycyjnej
Przez wielki traktowane były jako najważniejsze czynniki sprawcze zmian w osobowości człowieka
Wiążą się z nadzieją stworzenia człowieka o określonej jakości
Geneza procesów wychowania i kształcenia jako praktyki społecznej (dwa wątki):
Wątek biologiczno-pielęgnacyjny
Prokreacja i opieka nad potomstwem (czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze; więź empatyczna matki z dzieckiem)
Wątki społeczno-kulturowe
Konieczność budowania więzi społecznej i dziedzictwa kulturowego w każdej jednostce ludzkiej i w każdym pokoleniu
Zjawisko wychowania zapewnia trwanie dziedzictwa kulturowego
Wychowanie jako podstawa egzystencji
Człowiek nie przychodzi

(…)

… w całości uzasadniane SA twierdzeniami określonej teorii rozwoju człowieka
socjologizm pedagogiczny zafascynowanie socjologia rzeczywistość społeczne jest pierwotna względem cech psychicznyc i warunkuje mentalność, kulture, nauke itp. w wersji radykalnej spotykamy się w socjologii wychowania Floriana Znanieckiego w wersji umiarkowanej np.: w pedagogice społecznej nie absolutyzuje się wpływu uwarunkowan…

Powierzchowna, fragmentaryczna, zawiera twierdzenia ze sobą sprzeczne
Pozwala na przewidywanie i wyjaśnianie własnych i cudzych zachowań oraz ich rozumienia
Myślenie filozoficzne - systemy filozoficzne 2,5 tys. lat temu
Cywilizacje wschodnie (azjatyckie: Chiny, Indie) - konfucjanizm, taoizm, buddyzm
Cywilizacja zachodnia (europejska) - tradycja platońska i tradycja arystotelesowa (wywiedzione z filozofii Sokratesa)
Założenia filozoficzne przyjmowane w doktrynie pedagogicznej
Ontologiczne (idealizm - realizm - pragmatyzm)
Epistemologiczne (obiektywizm - subiektywizm; fundamentalizm poznawczy - relatywizm poznawczy; empiryzm - racjonalizm)
Aksjologiczne (kategorie: dobra - zła; piękna - brzydoty)
Cywilizacje zachodnie - najważniejsze idee wychowania w systemach filozoficznych starożytnej Grecji:
Kryterium…
…, co jest sprawiedliwe i być sprawiedliwym”)
Sprzeciwiał się instrumentalnemu traktowaniu wiedzy i kształcenia
Metoda majeutyczna - metoda prowadzenia dyskusji, której celem było uświadomienie sobie posiadanej wiedzy prawdziwej
Nie zostawił żadnych tekstów
07.03.2012
Najstarsze systemy filozoficzne epoki przednowoczesnej
Idealizm - tradycja Platońska
Realizm - tradycja Arystotelesowska
Platon Zył v-iv w p.n.e.
Ur. 427…
…; edukacyjnej)
Formułowanie wytycznych dotyczących przyszłości grupy (strategii działania)
Kreowanie spójności i tożsamości społecznej wewnątrz grupy
Ideologia konserwatywna
Konserwatywna jako
Dyspozycja psychiczna
Postawa
Ideologia
Prekursor - angielski filozof Edmund Burke - XVIII w. Ogólne założenia konserwatyzmu
Niechęć do rewolucji, radykalnych zmian ładu społecznego
Krytyka Oświecenia - na naturę ludzką…
… grecka i inne
Milcząca filozofia życia
Potoczna
Religijna
Święte księgi i filozofia chrześcijańska
Naukowa Początek refleksji o wychowaniu i kształceniu:
Społeczeństwa pierwotne - wiedza magiczna, wiedza potoczna
Wiedza potoczna o wychowaniu i kształceniu:
Zdobywana w bezpośrednim osobistym doświadczeniu i przekazywana społecznie
Uznawana przez jednostki za wiedzę oczywistą, zdroworozsądkową, intuicyjna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz