Pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 7238
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia  - strona 1 Pojęcia  - strona 2 Pojęcia  - strona 3

Fragment notatki:Pedagogika w znaczeniu współczesnym - w zasobach leksykalnych współczesnej polszczyzny pedagogika jest definiowana jako dyscyplina naukowa (lub dziedzina wiedzy) o procesach edukacyjnych i dyskursach edukacyjnych, czyli zadaniem jej jest wytwarzanie wiedzy o całokształcie praktyki edukacyjnej – minionej i aktualnej. Obiektem badań tak rozumianej pedagogiki są więc pedagogie we wszystkich swoich znaczeniach.

Pedagogika w znaczeniu pierwotnym - pierwotne znaczenie pedagogiki zawierało się w takiej oto definicji: pedagogika jest nauką badającą w jaki sposób należy realizować (według kryterium wartości i skuteczności) określone, z góry

2) ogół oddziaływań między generacyjnych służących formowaniu całokształtu zdolności życiowych człowieka (fizycznych, poznawczych, estetycznych, moralnych i religijnych), czyniących z niego istotę dojrzałą, świadomie realizującą się zadomowioną" w danej kulturze, zdolną do konstruktywnej krytyki i refleksyjnej afirmacji; Leksykon 2000
3) ogół działań, procesów i warunków sprzyjających rozwojowi człowieka; rozwój jest określany poprzez lepsze rozumienie siebie i relacji ze światem, skuteczniejszą kontrolę własnych

Pedagogika w znaczeniu współczesnym - w zasobach leksykalnych współczesnej polszczyzny pedagogika jest definiowana jako dyscyplina naukowa (lub dziedzina wiedzy) o procesach edukacyjnych i dyskursach edukacyjnych, czyli zadaniem jej jest wytwarzanie wiedzy o całokształcie praktyki edukacyjnej - minionej i aktualnej. Obiektem badań tak rozumianej pedagogiki są więc pedagogie we wszystkich swoich znaczeniach.
Pedagogika w znaczeniu pierwotnym - pierwotne znaczenie pedagogiki zawierało się w takiej oto definicji: pedagogika jest nauką badającą w jaki sposób należy realizować (według kryterium wartości i skuteczności) określone, z góry założone i pożądane stany rzeczy. Pedagogika miała być zatem budowana według racjonalności instrumentalnej, a efektem badań pedagogicznych miał być uniwersalny i skuteczny system pedagogiczny
Pedagogia w znaczeniu tradycyjnym - sztuka skutecznego wywierania wpływu na dzieci i młodzież dla zrealizowania określonych celów edukacyjnych, metaforycznie rzecz ujmując "uprawa ludzkiego ducha";
Pedagogia w znaczeniu współczesnym - we współczesnych zasobach leksykalnych definiowana jest jako paradygmat edukacyjny, który może występować w postaci: a) doktryny pedagogicznej; b) ideologii edukacyjnej; c) ukrytego programu wychowania;
Procesy naturalnego wzrastania w kulturę - są przedmiotem badań psychologii rozwojowej człowieka, który zajmuje się całym życiem ludzkim, czyli od niemowlęcia aż do śmierci. Teorie i modele rozwoju nie są przydatne do jednostkowych przypadków, ponieważ nie wyręczają człowieka w podejmowaniu decyzji dotyczących jego działań jako przedmiotu edukacji. W praktyce edukacyjnej bardziej przydatna jest zintegrowana wiedza teoretyczna niż pojedyncza teoria.
Inkulturacja i personalizacja - proces wrastania w określoną kulturę, zmierzający
do uzyskiwania tożsamości autonomicznej.
Socjalizacja - rozumiana jako proces socjalizacji pierwotnej w rodzinie.
Procesy naturalnego wrastania - w najbardziej pierwotną grupę społeczną jaką jest rodzina, a przez nią w te zasoby kulturowe, do których rodzina ma dostęp i traktuje je jako abstrakcyjną ofertę kulturową dla nadania sensu wspólnocie rodzinnej. O rodzinie można mówić w aspekcie teologicznym, ekonomicznym, prawnym, psychologicznym, socjologicznym i pedagogicznym.
Procesy celowościowe - są związane z instytu

(…)

… przydatności do zatrudnienia). Tworzą ten system instytucje, organizacje i stowarzyszenia, a jego najważniejszymi podsystemami z pedagogicznego punktu widzenia są: 1) system kształcenia ogólnego i zawodowego dla dzieci i młodzieży; 2) system kształcenia ustawicznego; 3) system upowszechniania kultury; 4) system podejmujący stymulowanie, wspomaganie, korygowanie, zastępowanie w działaniach najważniejszych…
… - (Leksykon 2000, s 50)
Doktryna pedagogiczna - Współcześnie doktryną pedagogiczną nazywa się autorską koncepcję celowościowego procesu edukacyjnego (wychowania, kształcenia, nauczania, uczenia się), zawierającą: a) opis i uzasadnienie celów; b) opis systemu oddziaływań mających uzasadnienie w teoriach naukowych; c) dyrektywy praktycznego działania. Historię doktryn pedagogicznych odróżnia się od historii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz