Pedagogika porównawcza-podstawowe definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 5642
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika porównawcza-podstawowe definicje - strona 1 Pedagogika porównawcza-podstawowe definicje - strona 2 Pedagogika porównawcza-podstawowe definicje - strona 3

Fragment notatki:

PEDAGOGIKA PORÓWNANWCZA - DEFINICJE
Dyscyplina i kierunek badań pedagogicznych zmierzający do porównania organizacji i społecznego funkcjonowania systemów oświatowo- wychowawczych w poszczególnych krajach i regionach świata. Zwana inaczej pedagogiką systemów powszechnego kształcenia czy polityką oświatową. Pedagogika porównawcza to nauka zajmująca się analizą systemów i problemów pedagogicznych w dwóch lub kilku krajach, w kontekście historycznym, społeczno - ekonomicznym, politycznym, kulturowym, religijnym i innych znaczących uwarunkowaniach.
Pedagogika porównawcza jest interdyscyplinarną dziedziną badań czerpiąca z socjologii i ekonomii i procesów kształcenia, z informacji o ich rozwoju historycznym i współczesnej polityce oświatowej.
Interdyscyplinarna nauka pedagogiczna, która z perspektywy synchronicznej lub diachronicznej bada zjawiska i fakty pedagogiczne w ich związkach politycznych, społeczno- ekonomicznych i kulturowych oraz porównuje ich podobieństwa i różnice w dwóch lub kilku krajach, obszarach, kontynentach, lub globalnie.
Przy tym dąży przede wszystkim do lepszego zrozumienia wyjątkowości każdego zjawiska pedagogicznego w jego własnym systemie edukacyjnym oraz do znalezienia adekwatnego uogólnienia w celu doskonalenia kształcenia.
ANALIZA DEFINICJI:
obszary badań pedagogiki porównawczej
polityka i prawodawstwo szkolne,
zarządzanie i finansowanie szkolnictwa,
struktury systemów szkolnych,
rezultaty kształcenia,
cele kształcenia i ich treść pedagogiczna,
metody nauczania i wychowania,
podręczniki,
uczestnicy procesu kształcenia,
nauczyciele i edukacja nauczycieli,
problemy cząstkowe, np. podział godzin, terminy wakacji,
przy analizowaniu pedagogiki porównawczej przyjmuje tzw. 3 punkty widzenia:
synchroniczny,
diachroniczny,
funkcjonalny.
SYNCHRONICZNY - horyzontalnie symultaniczny, geograficzny, internacjonalny: badacz zainteresowany zjawiskami i faktami edukacyjnymi prowadzi badania porównawcze tych zjawisk i faktów w jednym czasie, badane zjawiska i fakty edukacyjne występują w różnych wybranych przez badacza miejscach.
DIACHRONICZNY - wertykalnie chronologiczny, historyczno- rozwojowy: badacz zainteresowany zjawiskami i faktami edukacyjnymi prowadzi badanie porównawcze tych zjawisk i faktów w ujęciu historyczno - rozwojowym.
FUNKCJONALNY - umiejscowiony w szerszym kontekście stosunków i wpływów politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych: badacz zainteresowany zjawiskami i faktami edukacyjnymi prowadzi badania porównawcze tych zjawisk i faktów, biorąc pod uwagę różnego rodzaju okoliczności, które mają wpływ na badane zjawiska i fakty edukacyjne.


(…)

… sprzyja rodzicom i kadrze kierowniczej w szkolnictwie tworzyć politykę szkolną, zaś politykom oświatowym tworzyć odpowiednią politykę oświatową państwa. FUNKCJA MIĘDZYNARODOWO - INTEGRACYJNA - pedagogika porównawcza niejako z definicji ma charakter międzynarodowy. Może być ona skutecznym narzędziem w walce z ksenofobią i tendencjami nacjonalistycznymi, ponieważ dzięki dostarczaniu wiedzy o szkolnictwie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz