Co jest przedmiotem pedagogiki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2835
Wyświetleń: 10633
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Co jest przedmiotem pedagogiki  - strona 1 Co jest przedmiotem pedagogiki  - strona 2 Co jest przedmiotem pedagogiki  - strona 3

Fragment notatki:


1. Co jest przedmiotem pedagogiki ogólnej? Każda nauka ma swój przedmiot zaintereso­wań. Dla geografii jest nim powłoka ziemska i związki między działalnością człowieka i środowiskiem geograficz­nym. Chemię zajmują substancje, ich skład, własności i przemiany. Przedmiotem matematyki są liczby, dla geometrii punkt, przestrzeń, etyki jest moralność . A co jest przedmiotem pedagogiki? Jeżeli jest to wychowanie, to przedmiot ten ma charakter praktyczno-teoretyczny, epistemologiczno-ontologiczny. Przedmiotem pedagogiki ogólnej - zgodnie z naszą podstawową definicją - są teoretyczne podstawy pedagogiki ujęte w dziesięć kompleksów tematycznych. Jest zatem wiedzą na temat treści pedagogiki, wiedzą którą można epistemologicznie (poznawczo) ustrukturalizować i ostatecznie odnieść do zbiorów tematycznych pedagogiki.
Przykłady takich struktur podam na kolejnych wykładach. Jedną z tych koncepcji jest propozycja pedagogiki ogólnej opracowana przez J. Gniteckiego. 2. Pojęcia opisujące przedmiot badań pedagogicznych * procesy: edukacja, kształcenie, wychowanie, nauczanie, uczenie się;
* człowiek, dziecko, zachowanie ludzi;
* rozwój człowieka, osobowość, zaburzenia tych procesów;
* opieka;
* polityka;
* procesy zachodzące w społeczeństwie;
* nauka i nauczanie;
* teoria edukacji, kształcenia, wychowania;
* metody zdobywania wiedzy, przekazywania wiedzy, doświadczeń, tradycji;
* metody, którymi posługują się nauczyciele i pedagodzy;
* metody obserwacji i doskonalenia ludzi;
* recepta na życie (sukces, szczęście, skuteczne działanie);
* fakty, zdarzenia, osiągnięcia i przemiany związane z procesami (edukacji, kształcenia, wychowania, nauczania i uczenia się).
3. Przedmioty pedagogiki EDUKACJA - jest to ogół oddziaływań służących formowaniu się zdolności życiowych człowieka. WYCHOWANIE - świadomie organizowana działalność społeczna, której celem jest wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości człowieka. KSZTAŁCENIE - system działań zmierzających do tego, aby uczącej się j ednostce umożliwić poznanie świata, przygotowanie się do zmienienia świata i ukształtowanie własnej osobowości (W. Okoń) 4) UCZENIE SIĘ - proces nabywania względnie trwałych zmian w szeroko rozumianym zachowaniu (wiadomości, umiejętności, nawyki, postawy) w toku bezpośredniego i pośredniego poznawania rzeczywistości (doświadczenia i ćwiczenia) W.Okoń 5) NAUCZANIE - jest procesem kierowania uczeniem się uczniów w toku planowanej pracy nauczyciela z uczniami (W. Okoń)

(…)

… działalności kulturalnej,
·      pedagogika sportu,
·      pedagogika opiekuńcza,
·      pedagogika pracy,
·      pedagogika czasu wolnego i inne.
V Według kryterium defektów rozwojowych i dewiacji:
·      pedagogika resocjalizacyjna - modyfikacja osobowości,
·      pedagogika rewalidacyjna - powrót niepełnosprawnych do „normalności”,
·      pedagogika penitencjarna,
·      oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie upośledzonych umysłowo,
·      surdopedagogika - nauczanie i wychowanie osób z wadami słuchu inne.
VI Według podejmowanych problemów badawczych:
·      politologia oświaty,
·      pedagogika społeczna,
·      pedagogika kształcenia zawodowego,
·      pedagogika specjalna,
·      pedagogika porównawcza,
·      pedagogika systemów oświatowych,
·      pedeutologia i inne.
              Autorka…
…,
·      Cybernetyka,
·      Prakseologia (nauka o skutecznym działaniu),
·      Logika z metodologią nauk i naukoznawstwem,
·      Estetyka (nauka o pięknie),
·      Etyka (nauka o moralności).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz