Pedagogika ogólna

note /search

Pedagogika ogólna - Orientacja humanistyczna

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 6062

1. Trzy poziomy reprezentacji świata. Rozwój poznawczy człowieka polega na przechodzeniu do coraz wyższych poziomów reprezentacji świata. a) Reprezentacja enaktywna ( umiejętność sprawnego działania pozwalającego do „zrobienia czegoś”, reakcja wyuczonych metodą „prób i błędów”). b) Reprezentac...

Co jest przedmiotem pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 3087
Wyświetleń: 11788

1. Co jest przedmiotem pedagogiki ogólnej? Każda nauka ma swój przedmiot zaintereso­wań. Dla geografii jest nim powłoka ziemska i związki między działalnością człowieka i środowiskiem geograficz­nym. Chemię zajmują substancje, ich skła...

Cele i zadania pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 2072
Wyświetleń: 10556

I. Definicja, cele i zadania pedagogiki ogólnej 1. Definicje i rozumienie pedagogiki ogólnej A. Ujęcia pedagogiki ogólnej - jako pedagogika teoretyczna: Antoni Dobrowolski, Stefan Kunowski, Stanisław Palka. - jako ogólna teoria wychowa...

Edukacja - definicje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4942

Definicje edukacji Edukacja „… ogół oddziaływań miedzygeneracyjnych służących formułowaniu całokształtu zdolności życiowych człowieka (fizycznych, poznawczych, estetycznych, moralnych i religijnych) czyniących z niego istotę dojrzałą, świadomie realizującą się „zadomowioną” w danej kulturze, zdol...

Kierunki i nurty pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 8162
Wyświetleń: 16562

Kierunki i Nurty pedagogiki 1) PEDAGOGIKA ANTYAUTORYTARNA - jest prądem naukowym o wychowaniu, utworzona została w opozycji do różnych form represji - autorytaryzmu i totalitaryzmu. Szczególny nacisk kładzie się na kształcenie młodych ludzi, podkreśla się rolę swobody i indywidualności w odniesie...

Pedagogika ogólna - Teoria krytyczna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Pedagogika ogólna Uzasadnienie znaczenia teorii pedagogicznej Teoria (potocznie) to zespół twierdzeń wyjaśniających daną dziedzinę rzeczywistości oraz mechanizmy jej przekształcania (Okoń). W naukach empirycznych to system twierdzeń tłumaczących jakieś fakty w sposób logicznie niesprzeczny, ów syst...

Pedagogika ogólna - wykład 4 (29.10.2013)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2807

Pedagogika ogólna wykład 4, 29.10.13 II Podstawy pedagogiki 1. Przedmiot pedagogiki - jest nim wychowanie, które ma na celu ukształtowanie osobowości. Obecnie przedmiotem pedagogiki jest edukacja oraz wszystkie działania mające cele edukacyjne (np. samokształcenie) Przedmiotem pedagogiki jest rze...

Dziesięciościan edukacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Ściana edukacji Globalizacja Neutralny opis Świat: problemy globalne, wojny, zagrożenia środowiska naturalnego, wyczerpywanie się surowców energetycznych, podział na polityczne centrum i peryferie Etatyzacja To naród, państwo, jego suwerenność, ustrój, konieczność znalezienia miejsca w św...

Pedagogika ogólna - referaty

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 707
Wyświetleń: 6860

Anna Martinez Czapek Luhnstedt, 20.05.11 Pedagogika spoleczna Semesrt 2 Na zaliczenie proszę o wybranie jednego z problemów społecznych, który znacie z własnego doświadczenia i spróbujcie opracować rozwiązanie za pomocą metody pracy z indywidualnym przypadkiem. Proszę krótko opisać przypadek, a na...

Pedagogika czasu wolnego - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzież...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4025

Temat : Czas wolny Czas wolny (słowa klucze): regeneracja, rozrywka, zamiłowania, rozwój zainteresowań, po obowiązkach, bezinteresowność, dobrowolność, odpoczynek, rozwój osobowości, po zaspokojeniu potrzeb organizmu. Czas wolny to czas w którym jednostka ma możliwość do regeneracji organizmu, do...