Dziesięciościan edukacji

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dziesięciościan edukacji - strona 1

Fragment notatki:

Ściana edukacji
Globalizacja
Neutralny opis
Świat: problemy globalne, wojny,
zagrożenia środowiska naturalnego,
wyczerpywanie się surowców
energetycznych, podział na polityczne
centrum i peryferie
Etatyzacja
To naród, państwo, jego suwerenność,
ustrój, konieczność znalezienia miejsca
w świecie, wrogowie-sojusznicy, siła i
stabilność, racje stanu
Nacjonalizacja
To naród, tradycja, swoistość
kulturowa, istota więzi i odrębność
Kolektywizacja
socjalizacja wtórna
Klasa społeczna, więzi, interes
klasowy, odrębność etosu, solidarność
z ludźmi o podobnych pozycjach i
położeniu, kształtowanie przekonań o
szczególnym miejscu i misji własnej
klasy
Organizacje i instytucje, wychowanie
do podziału pracy, kształtowanie
ideologicznych przekonań o słuszności
zastanego podziału i funkcji, jakie za
sobą pociąga
Polityzacja,
biurokratyzacja,
profesjonalizacja
Socjalizacja
(uspołecznienie
pierwotne)
Inkulturacja,
personalizacja
Wychowanie i
jurdyfikacja
Kształcenie i
humanizacja
Hominizacja
Oddziaływanie grypy pierwotnej,
rodziców, grupy rówieśniczej,
środowiska lokalnego, wrastanie w
zastane normy
To osobowość kulturowa i społeczna,
istota ludzka jako rezultat wrastania w
kulturę i dokonywanie
autonomicznych wyborów wartości,
systemów filozoficznych religijnych
Obywatel, wdrożenie do realizowania i
akceptowania ról i czynności
obywatelskich; jurdyfikacjakształcenie świadomości prawniczej
To osoba ludzka, wiedza,
światopogląd, umiejętności, nawyki,
kompetencje interakcyjne,
kształtowanie potrzeb wtórnych
Organizm, kształcenie cech
gatunkowych człowieka, wychowanie
zdrowotne, higieniczne i seksualne, to
także unikanie kary i maksymalizacja
nagrody, to kształtowanie i
kanalizowanie potrzeb pierwotnych
Patologia nadmiaru
Kosmopolityzm, globalizm,
wyolbrzymienie dramatu
ludzkiego w wymiarze
światowym przy jednoczesnym
niezauważeniu problemów
własnego państwa, marginalizacja
społeczeństw i problemów
lokalnych
Etatyzm, czyli zbyt duże
ingerencje państwa za pomocą
środków administracyjnych w
życie społeczne, kształtowanie
irracjonalnego, religijnego kultu
państwa, jego instytucji i
przywódczych osób, instytucje
totalne, wychowanie jako tresura
Nacjonalizm, nazizm, wyższość
jednego narodu nad innym, tym
samym zamknięcie się
Skrajny kolektywizm, przewaga i
dyktatura klas, wyrzeczenie się
obrony własnego państwa na
rzecz obrony interesów
klasowych
Patologia niedomiaru
Partykularyzm (zwracanie uwagi
tylko na własne problemy)
Wychowanie do instytucji i
organizacji prowadzi do
syndromu osobowości
autorytarnej, łączącej tendencje
do dominacji z tendencjami do
uległości
Ograniczenie horyzontów do
podwórkowości, to wyłącznie
lokalne widzenie siebie i świata
Alienacja pracy (praca nie ma
wartości), aspołeczność i
egocentryzm
Przesada w procesach
edukacyjnych, w koncentracji na
wielkich ideałach, idealistyczne
oderwanie od rzeczywistości,
koncentracja na własnych
przeżyciach jako lepszych od
świata, który jest zły
Osobowość zewnętrznie
sterowana, uwięzienie w ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz