wprowadzenie do pedagogikii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 4550
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wprowadzenie do pedagogikii - strona 1 wprowadzenie do pedagogikii - strona 2 wprowadzenie do pedagogikii - strona 3

Fragment notatki:


W procesie informacyjnym wyróżniamy dane, informacje i wiedzę.
Dane i informacje mają charakter nieprzetworzony. Wiedza powstaje wtedy, kiedy przetwarzamy dane i informacje.
2.Najczęściej spotykaną formą wiedzy jest wiedza fałszywa, czyli antywiedza.
Antywiedza- nie jest nią tylko wiedza fałszywa, ale także obejmuje inne formy deformacji poznawczej, ujawniające się w postaci wiedzy niepełnej, jednostronnej, tendencyjnej, zdeprawowanej.
Deformacje poznawcze- czynnikami zniekształcającymi ludzkie poznanie są:
a)w filozofii- złudzenia poznawcze, np. z. plemienne, z. jaskini, z. teatru(hipostazy),z. rynkowe
b)w psychologii- stereotypy, skrypty, schematy i inne redukcje poznawcze
c)w teoriach komunikacji- czynniki zakłócające proces porozumiewania się.
WIEDZA ANTYWIEDZA
(BARDZIEJ INTERESUJĄCA DLA NAUKI)
WIEDZA POTOCZNA.
Jest to najstarsza wiedza, najbardziej powszechna, potrzebna dla człowieka
Potoczność- Mapę pojęciową refleksji i badań nad potocznością wyznaczyły z jednej strony takie kategorie pojęciowe, jak:
„życie codzienne(codzienność)”
„świat przeżywany”
„świat życia”
„świat oczywisty” pojęcia
,a z drugiej strony takie kategorie pojęciowe, jak: pozytywne
„myślenie potoczne”
„zdrowy rozsądek” i inne
Bliższa sercu jest antywiedza. [Właściwy obszar ludzkiego życia.]
Wiedza potoczna- zbiór osobistych i przypadkowych danych, informacji i spostrzeżeń. Cechuje ją: fragmentaryczność, niespójność, pochopność, apodyktyczność, a jej zasadniczą wartością jest to, że daje jednostce poczucie rozumienia siebie i świata.
Jest bliżej antywiedzy, występują elementy wiedzy, tylko my nie wiemy co jest antywiedzą a co wiedzą.
Reprezentacja poznawcza-

(…)

…, polityce, sztuce i religii.
Kluczowe pojęcia współczesnej pedagogiki: edukacja, pedagogika, pedagogia
Pojęcie edukacji mamy już wyjaśnione i wiemy, że pochodzi z języka łacińskiego i było stosowane w pedagogice tradycyjnej(tylko co innego wtedy znaczyło). Inny jest zakres i treść w tego pojęcia w pedagogice współczesnej. Wszystko co mamy o procesie pedagogii i pedagogiki odnosi się do tak rozumianej edukacji zdefiniowanej jak w pedagogice współczesnej, składają się na nią 3 grupy procesów: celowościowe, uspołecznienia i wrastania i wzrastania.
Takie rozumienie pedagogiki i pedagogii które za chwile będą omawiane nie miało by sensu w kontekście definicji edukacji jako obejmującej tylko celowościowe procesy edukacyjne(tak jak w pedagogice tradycyjnej). Nie byłoby pojęcia pedagogia.
Pedagogia
… stwierdzeniem jest to, że praktyka edukacyjna była i jest przedmiotem pedagogiki zarówno tradycyjnej jak i współczesnej, ale inaczej zupełnie rozumianej.
Mówi o tym, że aby powiedzieć o współczesnej pedagogice to trzeba prześledzić złożone relacje między teorią pedagogiczną a praktyka edukacyjną, jeżeli praktyka edukacyjna jest niezmiennie obiektem badań pedagogicznych.
2. Pedagogia.
Mamy trzy znaczenia…
… autorytarnej
b)nieprzystosowanie do świata zorganizowanego(zinstytucjonalizowanego sformalizowanego)
kolektywizacja
a)podporządkowanie się interesom grupy(wodzostwo, dyktatura, przemoc, zastraszenie, „pranie mózgu”)
b)aspołeczność, partyjność, alienacja społeczna
nacjonalizacja
a)nacjonalizm, szowinizm, anty(np. semityzm)
b)wykorzenienie z więzi narodowych, ahistoryczność
etatyzacja
a)wpisywanie…
….
(teza do rozdziału VIII)Każda pedagogia(praktyka) współcześnie musi zawierać określone pojęcie filozoficzne w sposób świadomy jak mniejświadomy (?)
Ateny jako pierwsze upraktykowały demokrację
System sokratejski- najważniejszy, głosił go Sokrates, spisał Platon, później głosił uczeń Platona Arystoteles. Sokrates głosił, że prawda jest wtedy gdy człowiek jest za prawdę oddać życie
Pierwsza antynomia…
… się w przypisane role, pełnione w totalitarnyc strukturach społecznych
b)delegitymizacja struktur państwa i innych struktur społecznego zorganizowania, anarchia
globalizm
a)kosmopolityzm, marginalizacja problemów osobistyc i lokalnych
b)zaściankowość, partykularyzm (red.)B. Milerski, B. Śliwierski, leksykon PWN, pedagogika praca zbiorowa:WN PWN, Warszawa 2000
15
Prob. pedagogiki
usp
Proc. wzrast. i wrast.
Proc…
… i odgrywają ważną rolę w kulturze. Polska inteligencja miała mit bohatera narodowego. Mesjanizm.
Edukacja w świecie przednowoczesnym jest procesem przygotowania dziecka do wejścia w świat dorosłych, czyli podjęcia obowiązków wynikających ze statusu człowieka dorosłego. Dominującymi procesami edukacyjnymi są procesy naturalnego wrastania i wzrastania jednostki, czyli procesy socjalizacji i akulturacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz